JULIA PÉREZ
CARLES BELLSOLÀ
PÚBLIC
marc almodóvar
PÚBLIC I AGÈNCIES
JULIA PÉREZ
LAURA SAFONT
PÚBLIC
MARIÀ DE DELÀS
Simón VÁZQUEZ
xavier puig i sedano
marc font
MARC FONT
PAULA DÍAZ
FLOR RAGUCCI
PÚBLIC
carles bellsolà
PÚBLIC
CARLOS ENRIQUE BAYO
LAURA AZNAR
EUROPA PRESS
MARC FONT
PÚBLIC
LAURA SAFONT
PÚBLIC
EUROPA PRESS
ANDREA OLEA
AGÈNCIES
LAURA SAFONT
Text: CARLES BELLSOLÀ
LAURA CRUZ DÍAZ
MARC FONT
EFE i PÚBLIC
ROGER CASTILLO
MARC FONT