Público
Público

Els informatius estigmatitzen els joves

PÚBLIC

La presència dels joves als mitjans de comunicació és inferior a la presència que els pertocaria pel percentatge de població dins la societat catalana, i quan apareixen ho fan com a problema o com a víctimes. Aquesta és la conclusió principal de l'estudi realitzat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), que ha analitzat el tractament que els informatius fan de la gent jove, definida entre 15 i 29 anys.

Els joves solen aparèixer en rols residuals, cosa que en provoca l'estigmatització. El col·lectiu representa el 18,1% de la societat catalana, mentre que les notícies relacionades amb les persones joves ocupen el 2,1% del temps total dels tele­notícies. De les 411 hores de durada dels informatius analitzades, les notícies sobre persones joves no arriben a les nou hores. A més, en les informacions específicament relacionades amb la joventut, els joves són més subjectes que protagonistes, ja que els actors que hi intervenen són majoritàriament adults.

L'informe del CAC s'ha basat en l'observació de quatre mitjans catalans (TV3, 3/24, TVE a Catalunya i 8tv) i dos de locals (BTV i Maresme Digital TV) durant l'últim trimestre del 2009. L'estudi mostra que la presència dels joves als mitjans de comunicació es produeix en tres àmbits principals: social, judicial i educatiu.

En l'àmbit social, les notícies relacionades amb la immigració inclouen problemes com els menors no acompanyats, les bandes juvenils o els matrimonis forçats. Judicialment els joves apareixen, sobretot, com a víctimes d'actes delictius (tema que ocupa el major percentatge del temps dedicat) i també com a autors dels delictes. En l'àmbit educatiu es tracta els joves dins una dimensió problemàtica.

Entre els pocs aspectes positius de la gent jove que apareixen als mitjans de comunicació hi ha els temes relacionats amb la creació artística. Fins i tot les notícies relatives al debat al voltant de la interrupció voluntària de l'embaràs als 16 i 17 anys no han comptat amb cap intervenció per part de persones joves, precisament aquelles que estan més afectades pel debat.

El fet que la intervenció dels joves als informatius sigui residual, i aparegui majoritàriament en àmbits problemàtics, reforça una visió homogeneïtzadora i estereotipada dels joves, relacionats amb activitats de conflicte social.

El CAC ha defensat la "necessitat" de representar les imatges, els discursos i els coneixements que generen els joves "sense prejudicis ni estereotips", entenent la diversitat i els factors que determinen les condicions de vida i els comportaments dels joves. A més, ha remarcat que això és "especialment important" amb la crisi actual, que pot accentuar els factors d'estigmatització de la gent jove.