Público
Público

El Govern estreny el control sobre els pisos d'ús turístic

L'executiu català preveu fer aflorar fins a 480.000 habitatges sense permisos

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

El Govern català va decidir ahir posar fi al descontrol sobre els apartaments d'ús turístic a Catalunya, la immensa majoria dels quals estan fora de la llei i no s'ajusten a cap regulació. Segons dades facilitades per la mateixa Generalitat, hi ha uns 480.000 habitatges d'ús turístic il·legals i només uns 23.000 de regulats.

Per aconseguir que els propietaris facin aflorar aquests habitatges, l'administració catalana farà desaparèixer el concepte d'apartament turístic i obligarà tots els immobles que se cedeixin a tercers, per a estades inferiors a tres mesos, a disposar de llicència municipal. Només quedaran exempts d'aquest permís els blocs d'apartaments que comparteixen serveis, que passaran a regir-se per la normativa hotelera.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, va explicar ahir, després del Consell de Govern, que la nova norma exigirà tant una llicència municipal com 'una autorització', per la qual cosa la decisió d'atorgar-les es deixa en mans dels consistoris.

La conselleria d'Innovació, Universitats i Empresa, que ha redactat la normativa, va defensar que el decret farà possible 'reconduir' una activitat que es portava a terme al marge de les normes que regeixen les activitats econòmiques, cosa que feia possible, per exemple, que moltes persones lloguessin l'habitatge per a turistes sense permís i sense pagar impostos i provoquessin problemes veïnals, com al districte barceloní de Ciutat Vella. La multa per llogar sense llicència o autorització serà de fins a 90.000 euros.

El decret atorga un poder important als veïns, que podran negar-se a tenir apartaments turístics als seus blocs. Ho podran fer a través d'una majoria qualificada o sempre que els habitatges d'ús turístic estiguin vetats als estatuts de la comunitat de propietaris.

El conseller d'Innovació, Josep Huguet, va afirmar que el decret suposarà 'més garanties per a l'usuari, els propietaris, els veïns, els municipis i l'Administració'. A més, va defensar que els ajuntaments disposen ara d'un 'incentiu per fer aflorar aquesta activitat, via pagament per la llicència d'ús, a través dels ingressos fiscals que generi o per sancions municipals'.