Público
Público

Nou model d'atenció per a malalts d'Alzheimer

Programa pilot a Barcelona per fer un seguiment individualitzat

PÚBLIC

El Departament d'Acció Social i Ciutadania impulsarà un nou model d'atenció per als malalts d'Alzheimer, basat en una atenció més individualitzada i més col·laboració amb la família. De moment, el programa s'instaurarà de manera experimental a quatre centres de dia de Barcelona, tot i que s'espera que la resposta sigui positiva i es pugui instaurar de manera definitiva el 2012.

La consellera Carme Cap­de­vila va explicar ahir que l'atenció individualitzada és important perquè "no tots els malalts d'Alzheimer tenen les mateixes necessitats" i, per tant, el nou model "busca atendre cada persona segons les seves característiques". Es tindrà en compte, a més de l'estat en què es trobi l'avenç de la malaltia, les experiències vitals de cada individu. D'aquesta manera, per exemple, en els tallers de recuperació de la memòria que es duen a terme habitualment als centres de dia, es buscarà reforçar allò que el malalt coneix, enlloc d'aplicar teràpies estàndard en grup. A més, el programa buscarà reforçar l'autonomia personal de les persones. Per exemple, s'etiquetaran amb colors els diferents espais dels centres per tal de facilitar que els pacients en recordin l'ús i s'utilitzaran codis de seguretat per obrir portes i sortir del recinte, per tal d'estimular la memòria dels usuaris.

La segona part del programa se centra en la col·laboració amb la família. Es formarà els familiars perquè puguin tractar el malalt a casa de manera adequada i donin continuïtat al tractament del centre. Per aconseguir-ho es realitzaran trobades setmanals on se'ls informarà de l'evolució del malalt i es facilitaran recursos per prevenir l'estrès que comporta cuidar persones afectades de malalties degeneratives.

Capdevila va recordar que a Catalunya hi ha actualment 80.000 afectats d'Alzheimer, i que el pateixen vora el 8,5% d'usuaris de residències de gent gran. A més, és una xifra que es calcula que es duplicarà en els deu anys vinents. La consellera d'Acció Social i Ciutadania va manifestar que són xifres "inquietants" i que és per això que és tan important que, a banda de programes com aquest, les famílies estiguin atentes als primers símptomes de la malaltia per aconseguir una detecció precoç que permeti tractar millor una afecció, que, si bé de moment no té cura, sí que permet aplicar diverses mesures pal·liatives.

Els centres on es faran les proves del programa són el de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del carrer Cartagena, el de Sant Antoni, un altre del barri d'Horta i un quart que encara no s'ha escollit, però que també estarà ubicat a la capital catalana.