Público
Público

L'ajuntament recorre al TC la prohibició d'endeutar-se

L'Ajuntament de Barcelona va viure ahir el darrer ple abans de l'estiu amb duesbatalles econòmiques en paral·lel

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

L'Ajuntament de Barcelona va viure ahir el darrer ple abans de l'estiu amb duesbatalles econòmiques en paral·lel: la del govern municipal per defensar els seus comptes i la de tot el consistori per defensar la seva autonomia en matèria fiscal.

Va ser en aquest darrer punt en què es va suscitar la unanimitat: tots els partits van donar suport a la proposició d'ERC per recórrer davant el Tribunal Constitucional (TC) el decret llei del Govern central que prohibeix que els ens locals puguin endeutar-se. Aquesta normativa, inclosa dins el paquet de mesures imposades per reduir el dèficit públic, altera en la pràctica tota la gestió de l'ajuntament, que es veu obligat a no gastar més enllà dels seus ingressos i veu minvada la seva capacitat de decisió en totes les àrees.

Aquesta prohibició d'endeutar-se es va considerar al ple una invasió competencial, ja que envaeix les atribucions incloses a la Carta Municipal. Aquest text estableix que per a la concertació d'operacions de crèdit, la ciutat de Barcelona no necessita autorització externa.

Els grups demanen al Govern central que modifiqui un decret llei que, a més, fixa l'obligatorietat que els consistoris destinin els recursos que estalviïn a disminuir l'endeutament a llarg termini. Tanmateix, volen que l'Estat 'compensi' els ajuntaments per la seva participació en els tributs del Govern central dels anys 2008 i 2009 i que l'any vinent continuïn aplicant-se les mesures extraordinàries de suport als ajuntaments.

El govern de la ciutat va presentar també una regulació sobre desenvolupament econòmic de proximitat, els comptes generals de l'exercici del 2009 i el nou pla econòmic financer per als anys 2010-2013, en una sessió plenària 'de números', segons va admetre el tinent d'alcalde Jordi William Carnes.

El context de crisi, amb la caiguda d'ingressos i la necessitat d'augmentar les inver­sions en determinats àmbits, força l'ajuntament a fer modificacions sobre el pla econòmic que va fixar el desembre de l'any passat. Les noves previsions requereixen avançar a aquest mateix any 240 dels 400 milions de crèdit previst pel 2011, quan suposadament entra en vigor la prohibició del Govern que els ajuntaments s'endeutin.

De l'anàlisi dels comptes es desprèn que el pressupost municipal es va complir en un 95%, i per aquest motiu van ser aprovades pels dos partits del govern municipal, PSC i ICV-EUiA, a més de per ERC.

CiU i PP, per la seva banda, van votar-hi en contra, van coincidir a criticar la manca de capacitat de planificació del consistori i van posar en dubte la solidesa financera de la institució.