patricia lópez / carlos enrique bayo
david rodríguez
EFE
AGÈNCIES
CARLES BELLSOLÀ
EFE
PÚBLIC
neus molina
jordi sans
CARLOS ENRIQUE BAYO / PATRICIA LÓPEZ
públic i agències
públic
CARLOS ENRIQUE BAYO
públic
carles bellsolà / jordi sans
guillem amatller
públic
MÒNICA MOMBIELA
agències
irene benedicto
agències
públic i agències
europa press
PÚBLIC I AGÈNCIES
públic
carles bellsolà
agències
paco beltrán
PÚBLIC
elena parreño
europa press
núria segura insa
PÚBLIC I agències
públic
ELENA PARREÑO