ANDREA OLEA
AGÈNCIES
LAURA SAFONT
Text: CARLES BELLSOLÀ
LAURA CRUZ DÍAZ
MARC FONT
EFE i PÚBLIC
ROGER CASTILLO
MARC FONT
NEUS SUÑER 
AGÈNCIES
MARC FONT
AGÈNCIES
ELISE GAZENGEL
LAURA AZNAR
PÚBLIC I EUROPA PRESS
EUROPA PRESS
PÚBLIC
BEATRIZ RÍOS
EUROPA PRESS
MARIÀ DE DELÀS
MARC FONT
CARLES BELLSOLÀ
EDUARDO BAYONA
PÚBLIC I EUROPA PRESS
MARC FONT
EUROPA PRESS I PÚBLIC
MARÍA SERRANO
JORDI DE MIGUEL CAPELL
CARLES BELLSOLÀ
XAVIER PUIG SEDANO
FLOR RAGUCCI
PÚBLIC
DANILO ALBIN
ESPERANZA ESCRIBANO