Público
Público

1 DE MAIG La proliferació de les empreses multiserveis, una via extrema cap a la precarietat laboral

Els sindicats assenyalen, en les seves crides a la mobilització d'aquest primer de maig, que l'economia creix i que. si no hi ha repartiment de guanys, hi haurà conflicte. Les dones, joves i aturats troben feina en pitjors condicions que abans, com a conseqüència de polítiques basades en la desregulació del mercat de treball. La reforma laboral del 2012 ha facilitat la proliferació d'un tipus de companyia que a la pràctica han suposat la substitució de llocs de treball estable i protegits per convenis sectorials, per llocs de feina temporals sota uns convenis d'empresa amb unes condicions de misèria. Només a Catalunya hi ha més de 30.000 persones que hi treballen.

Protesta contra empreses que contracten companyies multiserveis per evitar els convenis col·lectius / UGT

Randstad Project Services, ISS, Grupo Constant Servicios, Adecco Outsourcing, Eulen... Rere tots aquests noms hi ha empreses multiserveis, és a dir, companyies que ofereixen tots els serveis que les empreses clients els demanden. Parlem d'àmbits com la neteja, la seguretat, el manteniment, l'hostaleria, el transport o la bugaderia, entre d'altres. Fa anys que existeixen aquest tipus d'empreses, també anomenades de serveis integrals, però la seva proliferació no s'explicaria sense la darrera reforma laboral, aprovada el 2012 pel govern de Mariano Rajoy. Entre d'altres qüestions, la normativa va obrir la porta a la preeminència dels convenis d'empreses per damunt dels sectorials. Dit d'una altra manera, aquestes grans empreses multiserveis es regeixen per convenis propis que precaritzen les condicions laborals dels treballadors, que reben salaris molt inferiors dels que tindrien si se'ls apliqués el conveni del sector corresponent.

Núria Gilgado, Secretària de Política Sindical d'UGT / UGT

Núria Gilgado, Secretària de Política Sindical d'UGT / UGT

Ja fa uns quants anys que les organitzacions sindicals denuncien la proliferació d'aquest tipus de companyies, però almenys fins ara la seva expansió no s'ha aturat. Des del 2012, el nombre de treballadors a tot l'Estat que treballen en una companyia d'aquest tipus s'ha multiplicat per quatre i només a Catalunya superen amb escreix els 30.000. "Les empreses multiserveis són una fórmula relativament nova de precarietat laboral que ha comportat que allà on hi havia treballadors internalitzats als que se'ls aplicava el conveni sectorial, ara estan externalitzats a una companyia que els aplica un conveni propi. Les multiserveis no generen ocupació, sinó que simplement s'han canviat llocs de treball estable i amb la cobertura dels convenis sectorials, amb unes condicions mínimament dignes, per llocs de treball temporals i amb unes condicions precària", denúncia Núria Gilgado, secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya.

Segons recull l'informe ERO's – Multiserveis, l'estafa de la patronal! , elaborat per la UGT, a la pràctica un treballador d'una empresa multiserveis pot arribar a cobrar un 50% menys del que li pertocaria si estigués contractat amb el conveni sectorial de torn -neteja, seguretat, manteniment, hostaleria,.... "La contractació d’empreses multiserveis suposa per a l’empresa usuària una reducció de costos de l’activitat; això sí, a costa d’una major desregularització de les relacions laborals, empitjorant i fen més precàries les condicions laborals i salarials de les persones treballadores que presten serveis a través d’aquestes empreses", subratlla l'estudi.

Segons alerten els sindicats, en molts casos les multiserveis actuen com a empreses de treball temporal (ETT) encobertes. Tradicionalment les ETT pagaven al treballador per sota del que establia el conveni sectorial, però una reforma legal va establir l'obligatorietat de l'equiparació salarial. I ara són les multiserveis les que actuen com a punta de llança extrema de la precarietat, mentre que els beneficis empresarials es disparen. De fet, diversos gegants del sector de les ETT, com Randstad o Adecco, hi han aterrat amb la creació de filials com Randstad Project Services o Adecco Outsourcing que són filials d'enormes ETT. "No deixa de ser una fórmula que els permet eludir la legalitat", explica Gilgado. La dirigent sindical subratlla que, a més a més, molts dels convenis d'aquest tipus de companyies no són legals, perquè la part dels treballadors no està legitimada per signar-los, fins al punt que els tribunals ja n'han anul·lat una quarantena.

Demanda d'un canvi legislatiu

Des del 2017, desenes d'ajuntaments catalans han aprovat mocions en contra de la contractació de les empreses de serveis integrals o, com a mínim, per obligar-les a aplicar les condicions laborals pactades al conveni col·lectiu de referència, però segons alerta Gilgado això no ha suposat que les administracions públiques hagin deixat de contractar-les. "A l'hora de licitar determinats serveis públics, mentre no s'apliqui el canvi en la llei de contractació [previst pel 2019], les empreses multiserveis competeixen amb avantatge perquè poden oferir preus més baixos, que és l'element de més pes en aquest tipus de concursos. De fet, es pot dir que fan competència deslleial", afirma.

A partir d'aquí què s'hi pot fer? Per a la dirigent de la UGT de Catalunya "és necessari i primordial que hi hagi una modificació legislativa que passi perquè aquestes empreses estiguin obligades a aplicar els convenis col·lectius i les condicions de treball sectorials a les empreses on treballen". "Ara el que intentem és que en els convenis col·lectius s'especifiqui també l'obligatorietat de complir-lo per part de l'empresa subcontractada", afegeix.

Malgrat la proliferació d'aquest model empresarial, Gilgado destaca que el darrer any s'ha aconseguit "posar al focus mediàtic la degradació de les condicions de treball que suposen aquest tipus d'empreses. Ofereixen condicions que no són acceptables i a nivell polític es comencen a moure coses". De fet el Congrés va aprovar una moció, presentada pel PSOE, per impedir que les empreses multiserveis actuïn com a mecanismes de devaluació salarial, però de moment no s'ha materialitzat en una proposició de llei, ja que té el rebuig del PP.  En l'actual context de relacions laborals, representen un exemple extrem de com la nova suposada creació d'ocupació va lligada a una pauperització de les condicions dels treballadors, víctimes d'uns salaris de misèria.