Público
Público

El 15 de març comença la preinscripció escolar per al curs 2021-2022

El procés serà totalment electrònic i s’hi pot accedir mitjançant un nou portal web amb tota la informació necessària també disponible en format àudio i vídeo

El 15 de març comença la preinscripció escolar per al curs 2021-2022
La preinscripció serà totalment electrònica. Departament d'Educació

Contingut patrocinat

Aquest dilluns comencen les preinscripcions escolars per al curs que ve amb la novetat principal que el procés es farà completament de manera electrònica. El Departament d’Educació ha posat en marxa un nou portal que reuneix tota la informació necessària en un sol web en un moment de l’any molt important per a les famílies en què trien els centres educatius on estudiaran els seus fills. La preinscripció serà entre el 15 i el 24 de març en el cas del segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5) i d’educació primària, i del 17 al 24 de març per a l’ESO.

El procés comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació, que comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la matriculació de l’alumne al centre on cursarà els seus estudis.

La tria del centre i la puntuació per a l’accés

Les famílies poden sol·licitar una plaça en centres públics o privats concertats del Servei d'Educació de Catalunya del nivell educatiu desitjat. Un cop triat els centres de preferència, s’ha de presentar la sol·licitud de preinscripció. Fer-ho fora del termini suposa perdre totes les prioritats en la puntuació a l'hora d'obtenir la plaça. Les sol·licituds s’ordenen per criteris de prioritat i determinen l’ordre d’accés a cada centre.

Com s’atorga la puntuació?

 • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.

  Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  ◦ Domicili a l'àrea de proximitat: 30 punts.
  ◦ Lloc de treball a l'àrea de proximitat: 20 punts.
  ◦ Domicili al mateix municipi: 10 punts.
  ◦ A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte: 15 punts.

  Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

  Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o del pare, la mare, o tutor legal, o germans: 10 punts.

  A l’educació primària i l’ESO, s’assigna plaça primer als alumnes que procedeixen de centres que estiguin adscrits al centre demanat.

Com a criteri complementari de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts). Si es manté l’empat, s’ordenen a partir del resultat del sorteig i en funció del número assignat aleatòriament a cada sol·licitud.

El 15 de març comença la preinscripció escolar per al curs 2021-2022. Departament d'Educació

Tràmit 100% en línia

Atès que la preinscripció serà totalment electrònica, per dur a terme el tràmit cal tenir una eina d’identificació digital, com pot ser el DNI electrònic, el sistema Cl@ve, la T-CAT o l’IdCAT Mòbil. Si no se’n disposa, s’ha d’utilitzar la sol·licitud en suport informàtic i caldrà adjuntar la documentació identificativa de la persona sol·licitant. El procés i tota la informació són accessibles des del mòbil o des de la tauleta, a més de l’ordinador.

Per lliurar la sol·licitud, caldrà acreditar el llibre de família per als infants de P3 o si es tracta d’alumnes nous al sistema educatiu català. En cas que l’infant es trobi en situació d’acolliment caldrà la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que ho acredita. Si és el cas, el passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.

Es pot consultar el resultat de les diverses llistes també des del web del tràmit.

Tràmit pels ensenyaments obligatoris

 • Presentació de la sol·licitud
  Del 15 al 24 de març
  (P3, P4 i P5, i primària)
  Del 17 al 24 de març (ESO)

  Presentació documentació acreditativa
  Fins el 26 de març

  Llista de sol·licituds amb puntuació provisional
  19 d’abril

  Presentació de reclamacions
  Del 20 al 26 d’abril

  Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
  30 d’abril

  Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
  5 de maig

  Llista ordenada de les sol·licituds
  7 de maig

  Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre
  Del 26 al 28 de maig

  Oferta final de places per a la preinscripció
  4 de juny

  Llista d'alumnes admesos i llista d'espera
  7 de juny

  Matriculació
  Del 14 al 18 de juny
  (P3,P4, P5, primària i 1r d’ESO)
  Del 28 de juny al 2 de juliol
  (2n, 3r i 4t d’ESO)

La preinscripció pels ensenyaments postobligatoris serà de l’11 al 17 de maig en el cas de batxillerat, dels cicles de grau mitjà d’FP i d'arts plàstiques i disseny; i del 25 al 31 de maig, per als cicles de grau superior d’FP i d'arts plàstiques i disseny. Aquests ensenyaments tenen altres criteris d’ordenació de les sol·licituds.

Un cop publicada la llista d’admesos i exclosos es durà a terme la matriculació de l’alumnat al centre que se li hagi assignat.

Un nou portal web amb tota la informació

Per facilitar el procés, tots els continguts es troben en un sol web temàtic: preinscripcio.gencat.cat.

El web s’ha estructurat com un portal de portals. Tots els estudis comparteixen la mateixa arquitectura de la informació, de manera que les famílies que han de preinscriure més d’un fill o filla poden aprofitar l’experiència adquirida durant la navegació en un dels estudis quan entren a qualsevol altre.

S’hi pot trobar tota la informació que cal per acompanyar les famílies en aquest procediment: què cal tenir en compte per triar escola, quins són els passos més importants, on aconseguir ajuda...

Una altra novetat important que incorpora el web és la possibilitat de consumir els continguts en format àudio a través d’una sèrie de podcasts. A més, s’ofereixen en vídeo continguts especialment apropiats per a aquest format, com ara una peça explicativa sobre com escanejar o fotografiar documents amb el mòbil o un tutorial per acompanyar les famílies durant la formalització de la sol·licitud en línia.

Per facilitar el procés al màxim de famílies, el web incorpora el botó de traducció automàtica en un total de 10 idiomes. Els formularis de sol·licitud de preinscripció estan en català, aranès i castellà.