Público
Público
pressupostos

Un 20% de la recaptació de l'impost sobre les nuclears s'haurà de destinar als municipis propers

Està recollit al projecte de llei de mesures fiscals aprovat pel Govern. Els fons serviran per finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja.
La portaveu del Govern, Patrícia Plaja. Bernat Vilaró / ACN

El projecte de llei de mesures fiscals aprovat aquest dijous pel Govern estipula que el 20% de la recaptació de l'impost sobre les instal·lacions nuclears beneficiï els municipis situats en l'àrea d'influència de les centrals. Segons ha detallat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, els fons serviran per finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica.

Un 20% dels ingressos derivats del transport de l'energia elèctrica es destinaran al Fons Climàtic

Per altra banda, la llei també concreta que un 20% dels ingressos derivats de l'activitat del transport de l'energia elèctrica –un tribut previst en la llei 5/2020- es destinin al Fons Climàtic. Més enllà d'aquests canvis, la llei d'acompanyament als pressupostos modifica fins a 60 disposicions legals. D'acord amb el text aprovat, el Govern haurà de donar a conèixer a la ciutadania quins projectes es finançaran amb els recursos procedents d'aquests dos fons.

De la mateixa manera, la llei també fixa que l'executiu informi els ciutadans sobre les inversions que es fan gràcies a l'impost sobre les estades en establiments turístics, l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Pel que fa a l'impost de successions, el mateix text confirma que s'amplia fins a dos anys i de manera excepcional el termini per presentar la liquidació del tribut. 

En relació amb el cànon de l'aigua, la llei d'acompanyament dels pressupostos incorpora algunes modificacions en aquesta figura, gestionada i recaptada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). En concret, el Govern simplifica el procés per acreditar que una família es troba en situació de vulnerabilitat i, per tant, té dret a gaudir d'una tarifa reduïda. A partir d'ara, seran els serveis socials els encarregats de presentar l'informe en nom de les persones que poden acollir-se a la tarifa social.

Pel que fa a la tributació sobre el joc, els titulars dels aparells de màquines recreatives i d'atzar que es troben en establiments d'hostaleria i de joc hauran de facilitar, semestralment, dades relacionades amb la seva activitat.