Público
Público

Afers Socials i Famílies presenta un pla per millorar l'atenció a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat

El Departament pretén desenvolupar 150 accions en els pròxims quatre anys, fruit d'un procés participatiu entre professionals, infants, adolescents i famílies. El pla es regirà per sis principis rectors entre els quals hi ha posar l'infant al centre de les polítiques públiques o la superació de les barreres discriminatòries.

Una aula de la Llar d'infants Els Esquirolets de Llívia (Cerdanya) i on es veuen alumnes del centre i de l'Escola Jaume I al pati. Imatge de l'11 de gener de 2021.
Una aula de la Llar d'infants Els Esquirolets de Llívia (Cerdanya) i on es veuen alumnes del centre i de l'Escola Jaume I al pati. Imatge de l'11 de gener de 2021. Albert Lijarcio / ACN

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja té dissenyat el pla per millorar el sistema d'atenció a la infància i l'adolescència en situació de vulnerabilitat. El pla contempla 154 accions i és fruit d'un procés de reflexió i escolta fet entre el 2019 i el 2020 i que ha comptat amb la participació de més de 1.500 professionals, infants, adolescents i famílies. Entre les accions previstes destaquen el desplegament dels serveis d'intervenció socioeducativa i les teràpies familiars al territori, l'atenció a la violència masclista en infants i adolescents o l'equiparació de les condicions laborals entre professionals del sector públic i el concertat. El full de ruta es pretén desenvolupar en els quatre anys vinents.

El Pla de millora del sistema d'atenció a la infància i l'adolescència en situació de vulnerabilitat, risc o desemparament es va presentar dimecres a la Taula Nacional de la Infància. Després de l'anàlisi feta durant el procés participatiu amb famílies, professionals i infants, s'han dibuixat tres pilars de transformació i millora del sistema: reforçar la promoció de drets, la prevenció, la intervenció familiar i la protecció; aconseguir un sistema més eficaç i sostenible; i donar més importància al capital humà.

D'acord amb aquests pilars es busca, entre altres, comptar més amb la participació i l'opinió dels infants i les famílies, i donar als professionals "el reconeixement social que mereixen" per la seva tasca.

Principis rectors, eixos i accions

Els principis rectors del pla són sis: l'infant al centre de les polítiques públiques, una visió holística compartida, participació, superació de les barreres discriminatòries, sostenibilitat del sistema i professionalitat. Així, els grans eixos són afavorir la inclusió social dels infants i adolescents i les seves famílies, millorar el sistema de protecció en situació de desemparament, tenir cura dels professionals, garantir la sostenibilitat del sistema i introduir la perspectiva feminista i el reconeixement de l'orientació sexual, la identitat i expressió de gènere no normatives.

El full de ruta es concretarà anualment en plans d'accions que aniran desenvolupant les propostes en funció de prioritzacions, i dotacions pressupostàries.