Público
Público

Amb la seguretat de les joguines no s’hi juga

L’Agència Catalana del Consum (ACC) vetlla perquè les empreses que produeixen, distribueixen o comercialitzen joguines compleixin la normativa de seguretat.

Amb la seguretat de les joguines no s’hi juga - Photo by Markus Spiske on Unsplash.

CONTINGUT PATROCINAT

Arriben les festes de Nadal i Reis i les joguines tornen a ser protagonistes. L’Agència Catalana del Consum (ACC) porta a terme les actuacions necessàries per garantir que les empreses que produeixen, distribueixen o comercialitzen joguines, compleixin la normativa de protecció dels interessos generals dels consumidors. Precisament, les joguines -junt amb el material elèctric- són els productes sobre els quals es realitzen més actuacions i en els quals es produeixen més retirades i més destruccions d’unitats.

Amb l’objectiu de vetllar per la seguretat de les joguines, l’ACC fa campanyes d’inspecció durant tot l’any i es recullen mostres de productes per analitzar-los i verificar que siguin segurs. Tan bon punt es té coneixement del risc d’un producte, s’adopten les mesures adients i proporcionades al nivell de risc: prohibició temporal de la comercialització, immobilització cautelar, retirada del producte, comís i destrucció, etc.

Per això és important conscienciar les persones consumidores perquè sempre que comprin qualsevol producte, i molt especialment quan es tracta de joguines o productes adreçats als infants, ho facin en establiments de confiança i parin molta atenció a l’etiquetatge. A més, cal conservar sempre els tiquets i les factures per si calgués reclamar.

Consells de compra i d’ús

A l’hora de triar una joguina, des de l’Agència Catalana del Consum s’aconsella que ens fixem en les possibles restriccions d’edat, per escollir sempre productes apropiats per a l'edat i les capacitats de l'infant; que trenquem els estereotips sexistes a l’hora d’escollir una joguina per un nen o una nena; que valorem els aspectes educatius i evitem els continguts violents.

Consells per triar la millor joguina

Consells per triar la millor joguina

Si es pot, triem joguines fabricades amb materials renovables com ara cartró o fusta, que usualment tenen un impacte ambiental més baix en el procés de fabricació.

Pel que fa a la seguretat, cal anar amb compte amb els productes que tinguin elements petits que es puguin desmuntar, ja que podrien empassar-se'ls, o aquells que tinguin parts tallants, especialment si són per a menors de 36 mesos. Les piles de les joguines elèctriques han de quedar ocultes amb una tapa segura que no permeti que els infants puguin accedir-hi.

A més, els productes adreçats als infants han d’estar fabricats amb materials de baixa combustibilitat. I és recomanable retirar els embolcalls (bosses de plàstic, etc.), ja que poden provocar asfixia.

Quan tenim la joguina escollida, cal llegir i seguir-ne les instruccions i les advertències del fabricant.

L’etiquetatge

A l’hora de comprar joguines, hem de fixar-nos que l’etiquetatge contingui les dades mínimes obligatòries. D’entrada, a l’etiqueta ha de constar-hi el nom i la marca del producte, la raó social i l'adreça del responsable de la joguina (fabricant, importador o venedor). També ha de tenir la marca CE, que significa que la joguina compleix les exigències essencials de seguretat contingudes en les normes comunitàries. Amb aquesta marca, el fabricant declara que el producte compleix tots els requisits aplicables a la seguretat i n’assumeix la plena responsabilitat. Per tant, rebutgem les joguines que no el porten.

Finalment, l’etiqueta de la joguina ha d’incloure un número de lot, sèrie, model o qualsevol altre element que en permeti la identificació, així com les instruccions i advertències d'ús i restriccions d'edat, si n'hi ha. En el cas que la joguina presenti restriccions d’ús, s’han d’advertir els possibles riscos, així com la forma d’evitar-los –per exemple, la necessitat d’assegurar-se que la joguina es fa servir només sota la supervisió d’un adult– i s’han d’indicar aspectes com ara el rang d’edat recomanada.

Xarxa d’alertes de productes insegurs

La xarxa europea d’alertes, anomenada Rapex, té la finalitat de transmetre ràpidament qualsevol informació sobre l’existència d’un risc relacionat amb un producte, així com les mesures de restricció adoptades entre els diversos organismes de consum nacionals i de la resta de països de la UE. L’objectiu és garantir un nivell alt de protecció de la salut i de la seguretat dels consumidors. El punt de contacte de la xarxa d’alertes a Catalunya és l’Agència Catalana del Consum.

L’any 2017 l’Agència Catalana del Consum va publicar 143 alertes de productes insegurs, de les quals 14 corresponien a joguines. Pel que fa als productes alertats en el conjunt de la Unió Europea, el 2017 es van publicar 824 alertes de joguines, el percentatge més alt per a productes alertats (un 28,3% del total, que fou de 2.912 alertes). Quant a l’origen de les joguines alertades, el 60% provenien de països asiàtics.

Joguines retirades del mercat

Gràcies a l’actuació de l’ACC, durant el 2017 es van retirar del mercat un total de 5.853 joguines per incompliments en l’etiquetatge i en els requisits de seguretat, entre elles disfresses i perruques, joguines magnètiques, jocs d’experiments químics o productes adreçats a menors de 36 mesos.

Alguns dels riscos que es detecten més habitualment en les joguines són la presència de peces petites –o de parts que es poden desprendre– en productes adreçats a menors de 36 mesos, amb el consegüent risc d’asfíxia; disfresses amb llaços o cordes a la zona del coll que poden causar un escanyament; joguines amb parts tallants; perruques que no estan fabricades amb materials de baixa combustibilitat; joguines elèctriques que no tenen les piles en un espai tancat i no accessible per als infants o jocs que incorporen imants petits, i amb un flux magnètic alt, que poden provocar perforacions intestinals en cas d’ingestió accidental.