Público
Público

La bretxa salarial entre homes i dones arriba al 26%, la xifra més alta des del 2008

Un informe de CCOO denuncia que les dones cobren anualment uns 7.000 euros menys que els homes i que pateixen una major precarietat, que es tradueix en més atur, més contractes parcials i pensions més baixes. 

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

CCOO ha presentat l'estudi sobre la bretxa salarial de gènere abans del 8 de març. EUROPA PRESS

La responsable de gènere en les empreses de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya, Lidia Sandalinas, ha alertat aquest dimarts que la bretxa salarial arriba al 26%, la xifra més alta des del 2008. Això suposa que les dones cobrin anualment gairebé 7.000 euros menys que els homes. Ho ha dit en la presentació de l'informe d'anàlisi de la situació laboral de les dones a Catalunya, amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebra aquest dimecres, i ha destacat que el salari de les dones ha baixat en 416 euros, mentre que el dels homes en 237 euros.

Sandalinas ha destacat que encara que les dones representen un 52% de la població major de 16 anys a Catalunya, la taxa de participació de les dones al mercat laboral és del 49,6%, mentre que la dels homes és del 76,1%. Les dones suposen el 58% de la població inactiva -16 punts per sobre dels homes-, i el 6% justifica la seva inactivitat per les tasques de cura de nens i adults discapacitats, malalts o ancians, i el 19% per "altres responsabilitats familiars o personals".

L'informe també conclou que hi ha més homes (45%) que dones (40%) treballant en el sector privat, i que el sector públic ocupa un 9% de les dones, davant el 6% dels homes: "La recuperació d'ocupació en el sector públic és amb l'augment de l'ocupació entre les dones".

Major precarietat

Amb relació a la segregació ocupacional, l'informe destaca que el 90% de les dones treballen en el sector serveis davant el 66% dels homes; que en la indústria treballen el 25% dels homes i el 10% de les dones, i que la construcció només ocupa el 1% de la dones davant el 10% dels homes. El 22% de les dones ocupades ho fan a temps parcial, un percentatge que baixa al 8% en el cas dels homes; el 88% de les treballadores té un contracte temporal, un punt per sobre d'ells, i, a més, la taxa d'atur de les dones (15,9%) és dos punts superior a la dels homes (13,9%).

La bretxa de les pensions és del 38,8%, ja que elles cobren 805 euros de pensió mitjana al mes, gairebé el 66% de la pensió mitjana que cobren els homes, que ascendeix a 1.315 euros, mentre que la pensió de viduïtat registra una "sobrerepresentació" de dones i que, segons l'informe, expressa una divisió sexual de la feina remunerada i la feina de cura o domèstica i familiar.

Sandalinas ha observat que també es registra una "marcada bretxa de gènere" en el risc de pobresa a la feina: el 25,9% de les dones treballadores es troben en risc de pobresa, percentatge que contrasta amb el 14,9% dels homes treballadors. També ha subratllat que augmenten un 20% els accidents greus entre dones respecte a l'últim informe, davant un 6,21% per part dels homes: "Hi ha una tendència a la no declaració de malalties professionals", i ha assegurat que, entre les treballadores, hi ha un subregistre més gran de diagnòstics no declarats.

Alternatives per canviar la situació

Per canviar aquesta situació, la sindicalista ha reclamat que es desenvolupin polítiques actives d'ocupació amb perspectiva de gènere; revertir les retallades i la pèrdua de drets laborals; avançar en matèria de conciliació, i garantir el desenvolupament i dotació de les lleis d'igualtat a Catalunya i a la resta d'Espanya. A més, ha demanat garantir un sistema de pensions "no discriminatori" cap a les dones; assegurar la implementació de la renda garantida de ciutadania, i aplicar polítiques contundents per posar fi a la violència masclista, entre d'altres, encara que també ha celebrat que les dones ja han aconseguit el 40,9% de l'afiliació del sindicat.