Público
Público
coronavirus

La contaminació de l'aire a Barcelona baixa un 64% durant el març

Segons un estudi d'Ecologistes en Acció, la reducció és del 55% de mitjana a l'Estat. Des de la declaració de l'estat d'alarma el passat 14 de març s'ha produït una reducció dràstica dels nivells de contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen.

Entrada a Barcelona por la Autopista del Vallès
L'Autopista del Vallès gairebé buida. 

acn

La contaminació de l'aire a Barcelona ha baixat un 64% durant el març, segons un estudi d'Ecologistes en Acció sota el títol "Efectes de la crisi de la Covid-19 sobre la qualitat de l'aire urbà a Espanya". Aquest informe s'ha fet a partir de mesuraments oficials en 24 ciutats de l'Estat. La reducció és del 55% de mitjana a les ciutats espanyoles. A més del confinament, la inestabilitat atmosfèrica també ha contribuït a aquesta millora. En les grans ciutats, la reducció del trànsit ha aconseguit percentatges molt importants, de l'ordre del 77% a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona i del 75% a l'interior de l'M-30 de Madrid.

L'informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades oficials de diòxid de nitrogen (NO2) recollits en 125 estacions de mesurament repartides entre les principals ciutats de l'Estat durant el mes de març de 2020 i dels deu anys anteriors. Presenta, per tant, una foto fixa de la qualitat de l'aire urbà en l'últim mes, abans i després de la declaració de l'estat d'alarma i les mesures de confinament.

Des de la declaració de l'estat d'alarma el passat 14 de març s'ha produït una reducció dràstica dels nivells de contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen (NO2) en les principals ciutats de l'Estat, amb una mitjana del 55% de disminució dels nivells de contaminació habituals en aquestes dates durant l'última dècada. A Barcelona s'ha produït una reducció dels nivells de contaminació atmosfèrica per NO2 del 64%. Aquesta reducció està directament relacionada amb la reducció dràstica del trànsit, així com de l'activitat portuària i aeroportuària, diu Ecologistes en Acció.

La millora de la qualitat de l'aire està sent general, tant en els centres de les ciutats com en les perifèries urbanes, igual que són generals les mesures de limitació de la circulació adoptades. Si bé persisteix una certa diferència entre la contaminació registrada, major en les estacions orientades al trànsit que en les d'àmbit residencial.

Els nivells de NO2 registrats durant l'estat d'alarma són els més baixos per a la segona quinzena del març de l'última dècada en totes les ciutats analitzades. Es mantenen, a més, molt per sota del valor límit i la guia anual de l'OMS, quan en les estacions de trànsit aquest llindar se supera sovint.

Territorialment, s'aprecia una menor reducció de la contaminació a les ciutats de la cornisa cantàbrica, potser per factors meteorològics no identificats. En canvi, les ciutats del litoral mediterrani són les que més han rebaixat els nivells de NO2, fins a concentracions a vegades pròpies d'estacions d'àmbit rural. Les precipitacions i la inestabilitat atmosfèrica predominants durant el març també han contribuït de manera important a millorar la qualitat general de l'aire.

A menys trànsit menys contaminació

El diòxid de nitrogen (NO2) és el contaminant típic emès pels tubs d'escapament dels automòbils (a més de per les calderes industrials i domèstiques). La seva evolució, per tant, està directament lligada a les emissions del trànsit motoritzat, sent aquesta la seva principal font a les ciutats i el principal factor que influeix en la qualitat de l'aire urbà, insisteix l'entitat.

Ecologistes en Acció recorda que el NO2 provoca cada any a l'Estat al voltant de 7.000 morts prematures, segons l'Institut de Salut Carles III i l'Agència Europea de Medi Ambient. És un gas irritant que agreuja les malalties respiratòries i redueix la capacitat de resistència a les infeccions, per la qual cosa la seva dràstica reducció és una bona notícia en el context d'emergència sanitària actual.

Encara que no són objecte de l'informe, les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) i l'ozó també han disminuït de manera notable en la segona quinzena de març, apunta l'ONG. La crisi de la Convid-19, conclou Ecologistes en Acció, demostra que la reducció estructural del trànsit motoritzat i els canvis en les pautes de mobilitat són la millor eina per a rebaixar la contaminació de l'aire a les ciutats.