Público
Público

CONTAMINACIÓ Per què els peixos de l'Ebre mengen i beuen mercuri?

Un estudi confirma la presència de residus d'aquest metall pesat en la fauna piscícola i els llits de tota la conca, que segueix contaminada per biocides la fabricació dels quals porta dècades prohibida

Només una empresa de Flix està autoritzada per vessar a l'Ebre mercuri, un metall pesat que està present en tots els rius de la conca per la contaminació atmosfèrica de fons.

Els peixos de tota la conca de l'Ebre, del Pirineu a les planes del Sistema Ibèric i del Delta a Cantàbria, mengen i beuen mercuri i ingereixen vegetals i invertebrats que també ho han fet. El metall pesat contamina els ecosistemes fluvials i entra en la seva cadena tròfica després d'una sèrie de processos de volatilització i de sedimentació que suposen un preocupant indici del deteriorament ambiental del planeta.

La dada figura en l'informe anual de la Xarxa de Control de Substàncies Perilloses de la conca que elabora la CHE (Confederació Hidrogràfica de l'Ebre), els tècnics han constatat la presència d'aquest metall pesat tant en peixos com en el sediment dels rius a les dues campanyes de mostreig realitzades des que Europa va ordenar controlar-ho.

"Tots els resultats han estat superiors al límit de quantificació i la majoria han superat les normes de qualitat ambiental, donant lloc als respectius incompliments, com s'ha vingut observant en els últims anys", assenyala l'informe, que, tot i això, ressenya que els nivells "són inferiors als de 2015".

"Es considera que hi ha una concentració de fons de mercuri a la conca que podria ser la causa de les concentracions trobades a la biota", afegeixen els tècnics, que criden l'atenció sobre l'elevada concentració de mercuri en tres dels 23 punts analitzats, alguns propers a focus d'activitat industrial, com l'Ebre a Ascó, el Cinca a Montsó i el Gállego a Villanueva, però també en àrees amb menor pressió com l'Arga a Orobia.

Els tècnics de la CHE també han detectat mercuri en tots els mostrejos de sediments del llit de les lleres, amb valors especialment elevats en àrees de concentració industrial com, a més de Montsó i el Baix Ebre, el Zadorra a Vitòria.

"Hi ha mercuri en tots els rius d'Europa"

"Hi ha mercuri en tots els rius de l'Ebre, d'Espanya i d'Europa", explica Javier San Román, cap de l'àrea de Qualitat de les Aigües de la CHE, que explica com, després dels resultats de 2015, van optar per revisar la presència de aquest metall pesat en les zones altes de diversos rius com el Nela, l'Aguas Limpias, el Trueba, el Najerilla o l'Irati, que no tenen pressió industrial. "Les concentracions van ser superiors als 20 micrograms per litre en tots menys en un", indica.

I d'on ve aquest mercuri? Principalment de l'atmosfera, ja sigui per la producció industrial, per les extraccions mineres o per l'emissió dels automòbils. "El mercuri és extremadament volàtil, i pot circular per l'atmosfera a centenars de quilòmetres d'on s'ha produït", explica l'investigador del CSIC (Centre Superior d'Investigacions Científiques) Enrique Navarro.

Acaba posant-se, encara que, per les seves característiques, és més detectable en els sediments, on s'estabilitza, i, després dels processos de bioacumulació, en els animals que ingereixen aquesta aigua i es mengen a altres animals i vegetals que viuen en aquest mitjà contaminat.

Des que els fenicis van excavar Almadén

L'Institut Pirinenc d'Ecologia (IPE) ha aportat una mica de llum als processos de contaminació de fons per mercuri. Un estudi de paleocontaminació realitzat per cinc dels seus científics en un llac del nord-oest del país, i publicat a Science, data l'inici de la contaminació de mercuri d'origen atmosfèric fa 4.000 anys, encara que matisa que el seu "component antropogènic" va començar fa 25 segles , "a prop del temps de l'inici de mineria de mercuri a Espanya" amb l'explotació de la mina d'Almadén (Ciudad Real) pels fenicis.

"El mercuri antropogènic ha dominat el registre de deposició des del període islàmic", a partir del segle VIII, afegeix.

Aquesta investigació, que també apunta que les baixes temperatures del Pirineu, intensificades en algunes èpoques, ha pogut afavorir la precipitació del mineral volatilitzat sobre els seus ecosistemes, revela com l'activitat humana té més influència que els processos naturals en aquest tipus de processos contaminants.

Altres treballs, com els de seguiment de la ramaderia extensiva i la qualitat de la carn de caça, també donen fe de les conseqüències de la contaminació antropogènica per metalls pesats. Cap autoritat sanitària inclou aquest fenomen entre els problemes aguts de salut pública, encara que alguns estudis porten anys alertant de la seva elevada presència en els organismes humans, especialment a Espanya.

Al-Andalus, la II Guerra Mundial i la benzina amb plom

Aquest primer estudi coincideix amb les aportacions d'un altre treball de l'IPE, en aquest cas realitzat en el llac Montcortés (Pirineu de Lleida) i també difós per Science, que constata l'existència d'una "contaminació significativa metàl·lica" de plom i mercuri des de mitjans del segle XVI, coincidint amb una intensificació de l'explotació minera a Espanya.

Aquest estudi situa el major registre de mercuri en 1940, "sincrònic amb el pic de producció més alt a Almadén i la Segona Guerra Mundial", seguit d ' "una disminució en les últimes dècades similar a altres registres regionals d'Europa Occidental i a models d'emissió globals ".

Les investigacions al llac Montcortès, situat a més de mil metres d'altitud, apunten altra dada d'interès sobre la influència de l'activitat humana en l'evolució de la contaminació: els majors registres de plom, datats entre 1953 i 1971, coincideixen amb el major consum de benzina amb plom a Europa.

Ambdós estudis es van basar en l'anàlisi dels estrats de sediments extrets del fons del llac, testimonis de la precipitació de metalls en l'aigua de la superfície al llarg de la història.

Herència tòxica de la indústria

L'informe de la CHE, organisme que vigila la qualitat de les aigües de la conca però no té competències ni mitjans per investigar-ne les causes, revela una altra prova irrebatible del deteriorament dels ecosistemes per l'acció humana, i de la persistència d'aquests processos .

Els tècnics de la Confederació van detectar restes de tres biocides, la producció dels quals porta dècades prohibida, en peixos i en sediments localitzats aigües avall dels llocs en què es produïen: DDT a Montsó i el Baix Ebre, hexaclorobenzè (HCB) a Ascó i HCH (hexaclorohexano , residu de la fabricació de lindà, present només en la biota) a Vitòria i a Villanueva de Gállego.

"És part de l'herència que ens van deixar aquelles produccions industrials, i que costarà molt netejar de manera definitiva", assumeix San Román, que, tot i això, anota que alguns dels positius es deuen a la precisió dels laboratoris de la CHE. "De vegades detectar determinades concentracions és més mèrit dels anàlisis que una altra cosa", apunta.

No obstant això, sí que admet que "mai no pots estar tranquil", per exemple, amb les més de 100.000 tones d'HCH que segueixen enterrades a Sabiñánigo, i que en l'abocament de 2014 van arribar a superar les preses de Mequinensa i Ribarrroja i l'assut de Pina per arribar als voltants del delta, o les de mercuri i HCB de Flix, d'on ja han estat extretes 13 tones de residus.

San Román, d'altra banda, crida l'atenció sobre el fet que els contaminants d'origen industrial no són els únics factors que deterioren la qualitat de l'aigua de l'Ebre, amenaçat per l'augment dels nitrats i els pesticides que generen, respectivament, l'activitat ramadera i l'agrícola.