Público
Público

La desigualtat es redueix a Barcelona, però es manté més elevada que abans de la crisi

La reducció de l'atur i una millora en els salaris explica que una part dels barcelonins hagin tornat a tenir una renda mitjana i no pas baixa. Pedralbes i Ciutat Meridiana es mantenen com els barris amb major i menor renda de la ciutat. La del primer multiplica per 6,4 la del segon.

Pisos a Ciutat Meridiana. LAURA AZNAR

PÚBLIC

La desigualtat a Barcelona és avui clarament més elevada que la que existia abans de l'esclat de la crisi. Alhora, però, la ciutat acumula un parell d'anys d'un lleuger decreixement de la desigualtat entre barris i d'un increment de les persones amb rendes mitjanes. Aquestes són dues de les conclusions que s'extreuen de l'Informe de la Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible 2017, que ha presentat aquest dimarts l'Ajuntament de Barcelona. El treball mostra com l'any 2017, el 52,9% de la població tindria una renda mitjana, cinc punts més que l'any precedent i més d'onze per damunt que el 2011. El 2007, però, abans de l'esclat de la crisi, el percentatge s'elevava fins el 58,5%. La classe mitjana, per tant, es recupera, fonamentalment per la reducció de l'atur i una millora dels salaris, que acumulen increments des del 2014. Amb tot, el salari mitjà dels barcelonins encara és, de mitjana, un 4,2% més baix que el 2010.

El percentatge de població amb rendes baixes és del 30,4%, per sota del 35,5% del 2016 i, sobretot, del 42,4% del 2011, però encara a una distància clara del 2007, quan els ciutadans amb ingressos baixos o molt baixos eren el 21,7% del total. Pel que fa a les rendes altes, es mantenen més estables i representen el 16,7% del total. Una dècada enrere eren el 19,7%, si bé ha crescut el volum de població que té una renda "molt alta", un fenomen que s'ha donat globalment, amb una concentració creixent de la riquesa en un percentatge cada cop més petit de la població.

La renda familiar disponible bruta se situa en 21.890 euros per càpita i suma quatre anys consecutius d'increments. Pel que fa a les desigualtats territorials entre barris, es redueixen. Si el 2015, la renda mitjana del barri més ric (Pedralbes) multiplica per 7,2 la del més pobre (Trinitat Nova), dos anys més tard la distància entre els dos extrems s'ha reduït i la renda mitjana dels veïns de Pedralbes multiplica per 6,4 la de Ciutat Meridiana.

El mapa de rendes de la ciutat, però, es manté força estable. A més de Pedralbes, els barris de major renda són les Tres Torre, Sarrià, Sant Gervasi – Galvany, Sant Gervasi – la Bonanova, la Dreta de l'Eixample i la Vila Olímpica. A l'altre extrem, a més de Ciutat Meridiana, s'hi troben la Marina del Prat Vermell, Vallbona, Torre Baró, Trinitat Vella, Trinitat Nova i les Roquetes. Per tant, els districtes de Sarrià – Sant Gervasi i de Nou Barris segueixen concentrant els barris més rics i més pobres de la ciutat, respectivament, amb diferències flagrants, si bé una mica menys amples que en anys recents.

RFD_2017_BCN by on Scribd