Público
Público

Els canvis de residència a l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'han triplicat els darrers 5 anys 

Segons dades publicades per l'Institut d'Estudis Regionals Metropolitans de Barcelona (IERMB), gairebé dos terços de la població metropolitana considera que és difícil trobar un habitatge assequible al seu barri o municipi

Imatge d'una promoció de lloguer públic a Barcelona.
Imatge d'una promoció de lloguer públic a Barcelona. Ajuntament de Barcelona

Trobar un pis de lloguer decent a Barcelona i a un preu raonable és pràcticament missió impossible. L'alternativa? L'Àrea Metropolitana de Barcelona. Des de la crisi econòmica del 2008, el panorama de l'habitatge a la capital catalana, amb lloguers pels núvols i la majoria propietat de grans tenidors, ha obligat a molts barcelonins a mudar-se a ciutats o barris de l'Àrea Metropolitana, amb pisos més assequibles i en millors condicions. No obstant, aquesta tendència està canviant. 

Segons dades de l'Enquesta de Cohesió Urbana (ECURB) 2022, realitzada per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, el nombre de persones que han canviat de pis a l'Àrea Metropolitana de Barcelona -comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental- s'ha triplicat en els darrers cinc anys. Concretament s'ha passat del 8,8% el 2017 al 28,3% el 2022. Els moviments cap a un nou habitatge es produeixen majoritàriament dins dels mateixos municipis (66,3%). 

Per què ha incrementat la mobilitat residencial a l'AMB?

Si fa uns anys les principals raons per canviar d'habitatge eren la millora residencial de l'habitatge i/o l'entorn (38,9%) i la formació d'una llar (30,4%), ara ho continuen sent, però el seu pes ha reduït molt respecte a períodes anteriors i els motius econòmics o forçats per l'habitatge han incrementat significativament. Una dada: gairebé un de cada quatre canvis residencials han estat per l'elevat cost del lloguer, una xifra que ha passat del 5,7% al 24% en només cinc anys.

L'enquesta també revela altres dades rellevants que confirmen aquesta tendència. En els darrers cinc anys, la percepció de dificultat per trobar habitatge assequible s'ha estès arreu de la regió metropolitana de Barcelona. L'any 2022, gairebé dos terços de la població metropolitana (64%) considera que és difícil trobar un habitatge assequible al seu barri o municipi. Aquesta dificultat percebuda passa del 50,5% l'any 2017 al 64,3% el 2022, un augment bastant significatiu.

Els territoris que han experimentat els principals increments de dificultats per trobar habitatge assequible són el Delta (69'4%), Maresme (67%), Sabadell (64'4%), Vallès-Collserola (65,7%), Ordal-Llobregat (65,9%) i Llobregat continu (63%).  

A la capital catalana, el creixement ha estat menor, tot i que continua sent un dels àmbits territorials que presenta el percentatge més elevat de població que percep aquesta dificultat (66,1%). En els últims cinc anys, doncs, han tendit a igualar-se els nivells de percepció per trobar habitatge assequible arreu de la regió metropolitana de Barcelona, estenent-se aquesta problemàtica més enllà de Barcelona ciutat. 

Una altra dada rellevant que presenta l'enquesta de cohesió urbana del 2022 és que el 30% dels habitants metropolitans -i el 35,5% a la ciutat de Barcelona- preveu canviar de residència en un termini de cinc anys per motius econòmics. L'any 2017 era el 23% de la població metropolitana. 

Segons l'enquesta, el 2022, el 85,5% de la població metropolitana es declarava satisfeta amb el seu barri. No obstant, en cinc anys han crescut significativament les valoracions negatives d'alguns aspectes com la qualitat de l'aire, la disponibilitat d'aparcament, l'estat de l'entorn i la seguretat ciutadana.

¿Te ha resultado interesante esta noticia?