Público
Público

Els consumidors preparen una allau de demandes perquè la banca torni les despeses de la hipoteca

L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que la quantitat mitjana a tornar per persona és de 3.000 euros i situa en sis milions els préstecs hipotecaris afectats.

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

Imatge d'un bloc d'habitatges. / EUROPA PRESS

MADRID.- Una mica més d'un any després que el Tribunal Suprem considerés abusives les despeses de formalització d'una hipoteca, les organitzacions de consumidors preparen la seva ofensiva als tribunals per exigir als bancs que tornin els dienrs. "Esperem una allau de denúncies", apunta Enrique García, portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), promotora de la sentència del Suprem.

L'OCU ha iniciat, a través de la seva pàgina web, una campanya per determinar el nombre de persones que s'han vist afectades per aquesta clàusula. "Fins ara, 15.000 consumidors s'han posat en contacte amb nosaltres per reclamar, però n'esperem moltíssims més".

El ple de la Sala Civil va considerar "cridanera l'extensió de la clàusula, que pretén atribuir al consumidor tots els costos derivats de la concertació del contracte, suplint i contravenint normes legals amb previsions diferents sobre això", segons la sentència datada del 23 de desembre de 2015.

Però, quines són les despeses de formalització de la hipoteca? Són les corresponents a la factura de taxació de l'immoble, l'Impost d'Actes Jurídics Documentats i Transmissions Patrimonial, l'aranzel de la notaria corresponent a l'escriptura, les quotes de la gestoria imposada pel banc i "els interessos de demora de pagament abusives, que es carreguen quan hi ha un endarreriment en el pagament del préstec hipotecari ", afegeix Rubén Sánchez, portaveu de l'organització de consumidors Facua. La quantitat d'aquestes despeses és variable, però segons l'OCU, la mitjana oscil·la al voltant dels 3.000 euros.

Bancs afectats

La sentència de l'Alt Tribunal, que ratificava al seu torn la decisió de l'Audiència Provincial de Madrid, es referia concretament a BBVA i Banco Popular. No obstant això, "la majoria dels bancs han realitzat aquesta pràctica, amb algunes variants, des de fa 20 anys", assegura Enrique García. Aquesta organització calcula que són al voltant de sis milions les hipoteques afectades, el que suposaria un cost per a les entitats bancàries de 18.000 milions d'euros.

Qui pot recuperar els seus diners?

Facua matisa que només podran exigir les quantitats cobrades als consumidors que encara estiguin pagant una hipoteca o aquells que hagin tingut un préstec hipotecari, sempre que no hagin passat quatre anys des que l'acabessin de pagar. Així mateix, el termini per reclamar la nul·litat d'aquesta clàusula finalitza el 24 de desembre de 2019, és a dir, quatre anys després de la sentència dictada pel Suprem.

Què cal fer per reclamar?

Les fonts jurídiques consultades per Público aconsellen, en primer lloc, acudir a les organitzacions de consumidors "per evitar que el banc et prengui el pèl". Després, fer una reclamació prèvia a l'entitat bancària i exigir que es compleixin els criteris de la sentència. "Com que el banc es negarà a pagar la totalitat dels costos o, fins i tot, intentarà enganyar els clients amb un altre acord, caldrà optar per la via judicial", apunta Enrique García. Per això, caldrà aportar totes les factures de les despeses realitzades. I, si el client no disposa de tota la documentació, podrà sol·licitar-la al banc.

A més, aquesta organització ha dissenyat una calculadora per estimar la quantitat a retornar en cada cas, d'acord a l'import de la hipoteca i a la comunitat autònoma en què es va formalitzar. Els representants dels consumidors pretenen diferenciar aquestes clàusules de les clàusules sòl. "És un tema diferent perquè la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea planteja la retroactivitat total per falta de transparència". No obstant això, Facua presentarà una demanda que inclogui les quantitats abusives en els contractes hipotecaris per a "estalviar costos i facilitar una sentència favorable".