Público
Público

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA La desaparició d'espècies d'aus s'ha accelerat al Delta del Llobregat amb l'ampliació de l'aeroport de 2002

AENA ha incomplert els objectius d'augment d'individus i repoblació d'espècies que va adquirir amb la Comissió Europea per ampliar la tercera pista. No s'assoleix cap de les fites establertes pel que fa a les aus, i moltes d'elles romanen desaparegudes o han disminuït els seus exemplars

Dos ànecs blancs a l'espai natural del Delta del Llobregat el 29 d'abril de 2020.
Dos ànecs blancs a l'espai natural del Delta del Llobregat el 29 d'abril de 2020. Àlex Recolons / ACN

El debat sobre l'ampliació de l'aeroport segueix posant en estat d'alerta els ecologistes, que denuncien que ni AENA, ni el Govern espanyol ni el català tenen "credibilitat" per responsabilitzar-se de reparar l'impacte mediambiental que suposaria. L'administració ja es va comprometre el 2002 a aplicar mesures compensatòries per a la fauna i l'equilibri ecològic del delta a canvi de poder-hi construir la tercera pista, una responsabilitat que, tal com ja va alertar la Comissió Europea fa pocs mesos, no s'ha complert. Ara, DEPANA presenta dades que constaten que la desaparició d'espècies d'aus al delta del Llobregat "ha avançat considerablement" d'ençà que es va ampliar la infraestructura.

Durant la primera ampliació de l'aeroport, les obres afectaven Zones d'Especial Protecció d'Aus (ZEPA), per la qual cosa l'Estat espanyol va haver d'adduir a "raons d'interès públic de primer ordre" davant la Comissió Europea per tirar endavant amb l'ampliació. Això implicava l'assumpció de mesures especials per afavorir els hàbitats de les aus per part d'AENA, de tal manera que si en un primer moment l'ampliació de la infraestructura era negativa per a la fauna, el resultat final quedés amb balanç positiu. DEPANA, però, assenyala que la gran majoria d'aus protegides compten avui amb molts menys exemplars que abans de les obres, i que aquelles espècies que han augmentat en número ho han fet molt per sota dels objectius establerts.

Espècies a 0 exemplars

L'exemple més clar és el dels anàtids (aus aquàtiques) comuns. Si AENA estimava que la suma d'aquesta espècie entre les tres zones afectades per la tercera pista després d'aplicar les mesures correctores havia de sumar uns 4.350 exemplars, les xifres recollides pels experts constaten que si l'any 2000 hi havia 3.969 exemplars, l'any 2014 n'hi havia 1.877, i l'any 2021, 1.234. Tampoc s'ha complert les promeses en el cas dels anàtids en perill. Segons AENA en cinc anys s'havia d'arribar a 160 exemplars, però si l'any 2000 ja només hi havia 2, l'any 2014 seguien havent-hi 2 i l'any 2021, només s'hi ha vist 1.

El patró es repeteix mirant les dades de cada zona protegida, desplegades amb els exemplars que viuen al delta segons l'estació.  la Reserva Natural Parcial El Remolar - Les Filipines, hi ha entre dues i tres espècies que han baixat la seva població a l'estiu i a l'hivern, mentre cinc espècies no han augmentat en un sol exemplar més tot i els objectius. Cinc espècies segueixen estant en 0 exemplars malgrat les promeses de repoblació i algunes com la cigonya comuna han baixat de 55 parelles nidificants a 15.

El mateix passa al corredor biològic entre El Remolar - Les Filipines i La Ricarda - Ca l'Arana, que no ha quedat protegit tot i que aquest era un dels compromisos assolits per fer l'ampliació de l'aeroport. Destaca la situació del Charadius alexandrinus a l'estiu, una espècie de la qual abans de l'ampliació hi havia entre 12 i 23 parelles, AENA tenia un compromís d'augmentar-les fins a les 35 i avui en dia no en queda cap. Quatre espècies segueixen sense cap exemplar de les cinc amb les que l'administració havia adquirit compromisos ambientals. 

La Reserva de La Ricarda - Ca l'Arana serà la que quedarà afectada pel projecte d'ampliació actual, on també han disminuït els exemplars. Només una espècie ha augmentat la seva població, la polla blava comuna, on de no tenir-ne cap s'ha passat a identificar una parella nidificadora, tot i que l'objectiu d'AENA era de recuperar-ne'n 10. Els exemplars d'anàtids comuns també preocupa aquí: si abans de les obres n'hi havia 721 individus i l'objectiu d'AENA era augmentar-los fins als 1.200, ara només en queden 25.

"Un informe fals"

"El Ministeri de Foment va enviar un informe fals a la Comissió Europea, ja que les previsions de xifres no s'han adaptat, en cap dels casos, a la realitat", afirma l'associació en un comunicat. Consideren que és una evidència que no s'han complert els compromisos ambientals adquirits el 2002, motiu pel qual no veuen cap sentit a acceptar ara un nou projecte: "Qualsevol nova proposta d'ampliació de l'aeroport de Barcelona amb promeses de compensacions mediambientals no té credibilitat, tenint en compte la realitat de la zona i la manca absoluta de compromís amb la protecció de la zona per part de les administracions i d'AENA", afirmen.

¿Te ha resultado interesante esta noticia?