Público
Público

Emergència climàtica Ecologistes responsabilitzen la Generalitat per l'incendi de Montornès a causa de la falta de "controls, sancions i inspeccions"

El GEPEC - Ecologistes de Catalunya afirma que no es tracta d'un fet aïllat a Catalunya. Critica que a les empreses els surt més a compte pagar multes per contaminació que prendre mesures preventives. A més, demana a la Generalitat que informi a la ciutadania de quin tipus de substàncies s'han alliberat per cuidar la salut de la població. 

Un veterinari expert en l'entorn del Besòs sosté una carpa morta a causa dels vessaments de dissolvents després de l'incendi a Montornès del Vallès. CCMA

públic

El GEPEC - Ecologistes de Catalunya denuncia que l'incendi de la planta de residus a Montornès del Vallès "no és fruit de la casualitat, sinó de la negligència reiterada d'empresa i Generalitat". Amb aquesta contundència l'entitat ecologista demana responsabilitats tant a l'administració pública com a DITECSA, l'empresa de reciclatge de dissolvents cremada, pels danys causats en l'entorn, especialment al riu Besòs on van anar a parar part dels residus tòxics provocant un desastre ecològic.

En un comunicat, l'organització assegura que "els controls, sancions i inspeccions de les activitats industrials relacionades amb substàncies tòxiques i perilloses no són suficients per evitar accidents greus", i assenyala directament la Direcció General de Qualitat Ambiental per no haver-ho "admès mai". Afirma que hi ha "una freqüència excessiva de situacions en què les empreses afectades acumulen molts més residus dels que tenen autoritzats" i esmenta fins a 26 casos al Camp de Tarragona, pol principal de l'activitat petroquímica.

Per aquest motiu, creu "inadmissible" que la directora d'aquesta institució, Mercè Rius, "tregui ferro als antecedents de l'empresa DITECSA" que ja havia rebut multes per mal emmagatzematge de residus: "A aquesta empresa i a qualsevol altra li surt molt més rendible contaminar, posar en perill la salut dels treballadors o incomplir normatives de seguretat, i pagar les sancions imposades, que no pas invertir en innovació tecnològica, manteniment industrial o millora en matèria de seguretat i higiene laboral". 

Per a l'entitat, mereixen una vigilància especial les incineradores, abocadors i plantes de reciclatge i altres indústries on també disposen de "dipòsits sobredimensionats on s'emmagatzemen líquids o gasos inflamables". A més, critica que molts d'aquests residus "no tenen l'adequada traçabilitat", ja que alguns "arriben barrejats" o "sense una adequada caracterització".

Riscos per a la salut

A més, GEPEC - Ecologistes de Catalunya també carrega contra aquells que diuen que no hi ha hagut cap afectació per a la població: "Cal ser conscients que el risc sanitari d'una exposició a nivells alts de substàncies contaminants pot deixar seqüeles greus a nivell cardiorespiratori i afectar amb especial incidència a aquells col·lectius més vulnerables". 

Per aquest motiu, demana un "exercici de responsabilitat i transparència administrativa" a la Generalitat perquè informi la població de la "composició, quantitat i tipologia de les substàncies que, en el cas de DITECSA, van cremar de forma descontrolada" per activar els protocols adients. També afegeix la necessitat de posar el focus en el possible augment de morbiditat o mortalitat que hagi provocat el fum i els gasos de l'incendi.