Público
Público

Energies renovables El camí cap a l’autosuficiència energètica

Un estudi de l’Institut Català de l’Energia promou la col·locació de plaques solars a les teulades i a terra perquè Catalunya sigui sostenible i cobreixi la demanda elèctrica actual i futura, tot i que els professionals demanen una legislació menys restrictiva i apostar pel manteniment de les instal·lacions.

Una teulada amb una placa solar a Avià. AJUNTAMENT D'AVIÀ.

A Catalunya, hi ha instal·lats 272 megawatts de potència fotovoltaica a través de la col·locació de plaques solars. La xifra només suposa un 0,6% de la capacitat potencial que té el territori. Davant d’aquesta realitat, l’Institut Català de l’Energia (Icaen) recomana aquest tipus d’instal·lacions, ubicades a teulades de cases, camps i a terra, per “aconseguir que Catalunya sigui autosuficient i sostenible energèticament”.

L’estudi de l’Icaen planteja que ocupant només un 1,3% de la superfície de Catalunya es podrien instal·lar 46,7 gigawatts de potència, “el que permetria cobrir la demanda elèctrica actual i la futura, en el moment en què es normalitzi l’ús del vehicle elèctric”, assegura l’informe. La directora de l’Icaen, Maria Assumpta Farran, reclama “més inversions i un nou marc legal”. D’aquesta forma, considera que les empreses estarien interessades a instal·lar aquesta tecnologia a Catalunya.

La paradoxa principal és que cada vegada s’instal·len més plaques solars als edificis nous, per l’obligació derivada del Codi Tècnic d’Edificació (CTE), però se n’obté una menor rendibilitat. La raó es troba en la falta de manteniment en el cas de les dedicades a l'energia solar tèrmica. El vicepresident de la Federació del Gremi d’Instal·ladors de Catalunya (Fegicat), Miquel Puig, recorda que “el 30% de les plaques solars col·locades a Catalunya no funcionen correctament”. En aquestes, que aprofiten l’energia del sol, “l’usuari acostuma a desconèixer si l’aigua s’ha escalfat gràcies a les plaques o la instal·lació de gas que està connectada al mateix circuit”.

Usuaris insatisfets amb les plaques

Els instal·ladors expliquen que la proliferació de plaques no implica que s’estiguin aprofitant correctament. “Es van instal·lar per obligació, però sense tenir en compte les característiques tècniques que haurien de tenir, el que ha provocat la insatisfacció de molts usuaris respecte al seu funcionament”. La majoria de vegades, les plaques o bé no estan ben dimensionades o orientades adequadament. Fins i tot, els professionals denuncien que hi ha comunitats de veïns que no tenen les instal·lacions connectades a la xarxa o desconeixen que disposen d’aquesta infraestructura.

Placa solar a la dessaladora del Prat. BERTRAN CAZORLA

L’energia solar tèrmica permet un estalvi del 60% en accions com escalfar l’aigua d’una comunitat de veïns. Des del mateix Icaen s’admet que manca una cultura del manteniment de les plaques entre els ciutadans. “Igual que es repara periòdicament l’ascensor o es pinta la façana, són necessàries campanyes pedagògiques en aquest àmbit”. Aquest plantejament es realitza quan només falta un any perquè s’hagi d’aplicar la Directiva Comunitària que estableix que tots els edificis de nova construcció han de tenir el mínim consum energètic possible. Divulgació dels avantatges de l’energia solar tèrmica i formació entre els professionals són les eines que vol desenvolupar l’Administració per millorar la competitivitat d’aquest sector.

El poble amb més plaques solars de Catalunya

A finals d’octubre de l’any 2018, l’Ajuntament d’Avià (Berguedà) va aprovar en un ple municipal una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que afavorís la instal·lació de plaques solars a les teulades i façanes de les cases del poble. L’objectiu, segons el consistori, és “aconseguir que els veïns col·loquin les plaques i convertir Avià en la població que en tingui més de Catalunya”.

La iniciativa va acompanyada d’una sèrie de mesures fiscals. Així, els veïns d’Avià gaudiran una rebaixa d’un 50% en el pagament de l’IBI durant 10 anys amb un màxim de 1.000 euros de bonificació si instal·len plaques solars amb una potència superior a l’1,5 kilowatts per hora. A més, els habitants d’Avià també reben una subvenció de 1.000 euros en el moment que instal·lin les plaques o altres sistemes d’energia respectuosos i sostenibles amb el medi ambient.

Ajuts per emmagatzemar energia elèctrica

Amb el mateix objectiu, la Conselleria d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha presentat una nova línia d’ajuts per a sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica, provinent de les plaques solars, amb bateries associades. L’Icaen creu que amb aquestes subvencions, “l’ús de l’energia serà més atractiu”. Les bateries de liti i ió han afavorit l’aposta per les instal·lacions d’energia solar tèrmica.

Paral·lelament, l’Icaen preveu atorgar subvencions de fins a cinc milions d’euros fins al 2020 per desenvolupar un programa de sostres solars per emmagatzemar l’energia produïda. El sistema de bateries ajuda a aprofitar de forma uniforme l’energia, independentment de l’època de l’any, i permet repartir el consum en funció la necessitat de consum.

En els darrers anys, la competitivitat de les energies renovables, com la solar fotovoltaica i l’eòlica, ha superat al petroli. En ser renovables, resulten més econòmiques com més s’utilitzen. Les empreses del sector destaquen que els costos s’han reduït i l’eficàcia d’aquesta mena d’energia s’ha incrementat.

Actualment, l’energia solar fotovoltaica és la tercera amb més producció de Catalunya, darrere la hidràulica i l’eòlica. Amb campanyes de sensibilització i canvis normatius per flexibilitzar el procés d’instal·lació de les plaques solars, el futur del sector es presenta com una oportunitat de negoci en un context de sostenibilitat i eficiència ecològica.