Público
Público

Escoles obertes i segures durant el primer trimestre del curs escolar

Ha estat possible gràcies a l’esforç de tots els professionals de l’àmbit educatiu i també a l’adaptació de l’alumnat i la confiança de les famílies

Una classe d'educació infantil
Una classe d'una escola catalana. Departament d'Educació

CONTINGUT PATROCINAT

Després de 6 mesos de confinament, un milió i mig d’alumnes catalans s’han retrobat amb els seus companys i companyes en aquest primer trimestre de curs, en uns centres educatius amb plena activitat que han aplicat en tot moment les mesures i els protocols marcats per les autoritats sanitàries. L’objectiu del Govern ha estat i és garantir el dret a l’educació i la igualtat d’oportunitats per a tots els infants i joves i, és per això, que des del primer moment ha apostat per tenir les escoles obertes, tot i les dificultats que ha comportat la Covid-19.

L’escola ha estat un dels sectors amb menys afectació a causa de la pandèmia pel treball previ a l’obertura al curs escolar que van dur a terme els Departaments d’Educació i de Salut. En tot el trimestre, dels més de 5.000 centres educatius només se n’han confinat 31, el 0,61% del total —bàsicament llars d’infants i escoles rurals, i centres que només tenien un o dos grups—. El 99,39% dels centres no s’ha hagut de confinar. Pel que fa a l’alumnat, s’han confinat el 22,52% dels alumnes, fet que suposa que 4 de cada 5 no han deixat d’anar a l’escola. I en el pic de la pandèmia, a finals d’octubre, el 95% dels alumnes seguia anant de forma presencial als seus centres. Respecte als professionals educatius, 9 de cada 10 no han hagut de passar cap confinament.

Tot això ha estat possible gràcies a l’esforç de tots els professionals, entre docents, equips directius, personal educatiu i d’administració i serveis, que han mantingut l’activitat lectiva amb la màxima normalitat aplicant els protocols i les mesures sanitàries. També a l’alumnat, per la seva responsabilitat en el compliment de les mesures i adaptació davant la nova situació, que ha dificultat l’aprenentatge, i a les famílies que han fet confiança en l’escola. L’obertura de les escoles ha estat un èxit col·lectiu de tota la societat i el seu funcionament com a servei públic garanteix una millor resposta a la crisi comunitària que estem vivint.

Tornada el dia 11 de gener

El proper dia 8 de gener serà festiu en el calendari escolar i, per tant, la tornada de vacances es farà el dilluns dia 11. En aquest sentit, el Govern aprovarà la disposició normativa necessària per modificar el calendari escolar. Segons els experts sanitaris, començar el dia 11 en lloc del 8 és una mesura preventiva que facilitarà que els contagis que s'hagin pogut produir durant el dia de Reis i la seva vigília aflorin amb tots els professionals educatius i alumnes fora de l'escola, la qual cosa comportarà una reducció dels riscos i un menor confinament de grups estables de convivència. Allargar les vacances escolars és, a més, una mesura recomanada per la Comissió Europea a tots els estats membres.

Cribratge massiu en l’àmbit educatiu

Educació farà un cribratge massiu per automostra, a través d’un frotis nasal, a tots els professionals de l’àmbit educatiu, que s’efectuarà a partir del retorn a les escoles. L’objectiu és detectar els asimptomàtics i minorar les cadenes de transmissió. Concretament es farà als més de 170.000 professionals dels diferents perfils, entre educadors, mestres i professors, professionals d’administració i serveis i atenció educativa, i monitors i professionals d’empreses externes. I en tota la tipologia de centres educatius, des de llars d’infants a centres de formació professional, i de tota titularitat, públics, municipals, concertats i privats.

El cribratge, que serà voluntari, es realitzarà al mes de gener en tres fases d’una setmana cadascuna: un 45% es farà la primera setmana, un 35% la segona i un 20%, la tercera. S’aplicarà un criteri de distribució territorial, fent tests tant a municipis grans com a petits en totes les fases, distribuint els grans durant les tres setmanes. Es farà d’aquesta manera per poder garantir l’anàlisi de les mostres als laboratoris i per poder establir un calendari de cobertura de les substitucions de professorat.