Público
Público

L'Estat ja posseeix el 62,8% del deute de la Generalitat

El govern autonòmic no ha pogut recórrer als mercats financers els darrers anys, fet que ha provocat que el govern espanyol s'hagi convertit en el seu principal creditor, fonamentalment a través del FLA. 

deuda

EFE I PÚBLIC

Barcelona.- L'Estat espanyol ja posseeix el 62,8% del deute de la Generalitat de Catalunya, que té un passiu d'uns 74.400 milions d'euros, segons dades del Banc d'Espanya consultades per Efe. Segons les darreres dades disponibles, que corresponen al setembre de l'any passat, el deute en mans de l'Estat, bàsicament canalitzat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), ascendeix a 46.731 milions.

Els darrers anys l'administració catalana no ha pogut acudir als mercats financers per captar finançament i ha hagut de recórrer any rere any als préstecs del FLA. El 2012, l'any que es va posar en marxa el FLA, l'Estat posseïa un total de 8.685 milions d'euros de deute de la Generalitat, el 16,58% del total del passiu de l'administració catalana, que era aleshores de 52.354 milions. Des d'aleshores, el seu pes no ha deixat d'augmentar. A l'any següent, l'Estat ja va passar a controlar el 37,34% del deute català. Al tancament de 2014, tenia a les mans gairebé la meitat del deute de la Generalitat, 31.818 milions d'un total de 64.466. I el 2015, va passar a acaparar el 59,97% del deute català.

Dels 74.400 milions de deute de la Generalitat comptabilitzats fins al setembre de 2016, un total de 10.321 milions d'euros corresponen a préstecs d'institucions financeres radicades a Espanya, mentre que 6.319 milions estan en mans d'institucions internacionals. Finalment, la Generalitat també té en circulació deute per valor de 6.653 milions.

En el projecte de pressupostos de la Generalitat per enguany, ara mateix en tramitació parlamentària, el govern català estima que el deute arribarà durant l'any a 77.495 milions, encara que no especifica quina proporció del passiu estarà en mans de l'Estat. Sí que subratlla, però, que el 2017 el deute està previst que creixi un 1,6%, la taxa més baixa des de 2007, i que quedarà per sota del creixement previst del PIB català, que serà d'un 2,7%. Això permetrà que la proporció del deute sobre PIB es redueixi per primera vegada en la darrera dècada i se situï a finals d'any en el 35,4%, quatre dècimes menys que el darrer curs.

La Generalitat no especifica quines entitats privades són les seves creditores. El 2014, però, la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute va aconseguir les dades i les va presentar en un informe, que situava Caixabank i el BBVA com els principals creditors privats del govern català, amb més de 7.000 milions cadascun. Aquestes dues entitats van ser les adjudicatàries el passat juliol d'un contracte per oferir línies de crèdit a la Generalitat, amb més de 2.300 milions per a l'entitat catalana i 1.160 per a l'estatal.