Público
Público

Les llars amb menor renda pateixen dos punts més d'inflació que les més riques

L'augment dels preus de l'energia i dels aliments ha afectat de forma desigual a les llars amb major i menor renda, considerant conjuntament 2021 i 2022. Les taxes d'inflació ajustades a la despesa també van variar en funció de l'edat

Clients comprant fruita en una parada del Mercat del Lleó de Girona
Clients comprant fruita en una parada del Mercat del Lleó de Girona. Aleix Freixas / ACN

La inflació continua impactant de forma diferent a rics i pobres. Considerant els anys 2021 i 2022 conjuntament, es va registrar una bretxa de prop de dos punts percentuals de diferència de les taxes d'inflació específica entre les llars amb menor renda i les de major renda, on els que més tenen pateixen menys l'increment de preus. D'altra banda, també es va produir una diferència similar entre llars en termes d'edat, amb un major impacte de la pujada de preus entre les llars més envellides, en comparació a les més joves.

"La capacitat de canviar la despesa entre articles en resposta als xocs varien entre les llars i tendeixen a estar significativament correlacionades amb els ingressos i l'edat". Ho ha indicat aquest dimecres el governador del Banc d'Espanya (BdE), Pablo Hernández de Cos, en un discurs pronunciat al congrés anual de la European Economic Association a Barcelona.

En el cas de l'any 2021, l'augment dels preus de l'energia va fer pujar la taxa d'inflació de la llar mitjana a Espanya fins al 3,1%. La taxa d'inflació mitjana ajustada a la despesa de les llars de baixos ingressos va ser més alta, del 3,5%, ja que dedicaven una part més gran de la seva despesa a l'electricitat, el gas i altres combustibles, considera el BdE. Però les llars d'ingressos alts es van enfrontar a una taxa d'inflació mitjana del 2,7%, puix van destinar una part menor de la seva despesa a aquestes partides energètiques.

El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos
El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos. Miquel Vera / ACN

Les taxes d'inflació ajustades a la despesa del també van variar en funció de l'edat. Les llars on el cap de les quals tenia més de seixanta anys s'enfrontaven a una inflació mitjana del 3,4%, en comparació amb la inflació mitjana del 2,8% a les llars on el cap era menor de quaranta anys.

L'organisme detalla que aquests patrons es van "accentuar" l'any 2022, quan la inflació a què s'enfrontava la llar mitjana espanyola va pujar fins al 8,4% per l'energia i els aliments, coincidint també amb l'inici de la invasió russa a Ucraïna. Les llars amb ingressos baixos van experimentar una inflació mitjana del 8,9%, mentre que la que experimenten les llars amb ingressos alts va ser del 7,8%.

"Com que les llars amb ingressos baixos van tornar a gastar una part més gran del seu consum total en aquests dos articles en comparació amb les llars amb ingressos alts, això va augmentar encara més la bretxa entre la inflació ajustada a la despesa a què s'enfrontaven aquests dos grups", argumenta el BdE.

¿Te ha resultado interesante esta noticia?