Público
Público

La lluita contra les desigualtats laborals entre homes i dones i la fi de la bretxa salarial, objectius prioritaris de la Generalitat

El govern català destina més 500.000 euros a combatre les desigualtats de dones i homes a l’àmbit laboral. Segons l’informe 'Evolució de la bretxa salarial de gènere 2016', la bretxa salarial es va reduir 0,5 punts entre 2015 i 2016. El salari mitjà dels homes va ser de 27.572 euros i el de les dones, de 21.110 euros, un 23,4% inferior.

Infografic Bretxa Salarial

CONTINGUT PATROCINAT

La desigualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral és avui una de les preocupacions i prioritat d’acció del Govern. La discriminació salarial o bretxa de gènere, la parcialitat forçada per la necessitat de compatibilitzar la vida familiar i les dificultats d’accés als llocs de presa de decisió són reptes pendents que aborda el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per això, més de mig milió d'euros es destinaran a combatre a la desigualtat salarial entre homes i dones. És el que s’ha proposat la Generalitat, després d’elaborar l’informe 'Evolució de la bretxa salarial de gènere 2016', que revela que la discriminació salarial en termes anuals es va reduir un 0,5 entre 2015 i 2016, però que el salari de les dones (21,110) continua sent un 23,4% inferior al dels homes (27.572 euros).

La directora general d’Igualtat, Mireia Mata, va donar a conèixer les conclusions d’aquest informe anual durant el passat mes de febrer, amb motiu del dia internacional contra la desigualtat salarial. La Generalitat va publicar per primer cop un informe sobre la bretxa salarial l’any 2017 i ara fa un seguiment anual de la discriminació retributiva, amb l’objectiu de dur a terme accions i mesures per reduir-la.

Víctimes del sostre de vidre

Mata lamenta que, tot i la millora, les dones encara són víctima de dos fenòmens en el mercat laboral. D’una banda, el que es coneix com a ‘sol enganxós’, que les situa majoritàriament en els nínxols de treball menys reconeguts i a la part baixa de l’escala salarial (un 25% cobren 11.795 euros o menys, mentre que només un 10% dels homes guanyen menys de 10.938 euros). I, d’altra banda, el sostre de vidre: a banda de la dificultat d’accés als llocs de presa de decisions en tots els àmbits laborals, les dones més ben remunerades reben de mitjana un sou anual de més de 9.000 euros inferior al dels seus companys.

L’estudi també posa de manifest que el nombre d’hores treballades té un impacte important en el guany anual i, per tant, en molts casos, el menor salari femení s’explica per un major pes del treball a temps parcial –una tria no voluntària, sinó forçada, per la necessitat de compatibilitzar les tasques de cura d’infants i persones dependents, que molt majoritàriament assumeixen elles- . Pel que fa a les diferències de guany brut anual, tendeixen a créixer amb l’edat. Aquest fet s’ha intensificat els darrers anys, en què la bretxa salarial de gènere ha anat a la baixa en els grups d’edat més joves, mentre que ha augmentat en el tram a partir dels 55 anys.

La Direcció General d’Igualtat aposta per plans d’igualtat a les empreses

Al llarg de l’any, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fa diferents actuacions en matèria d’igualtat per combatre aquesta discriminació. Dins del departament, l’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats de la Direcció General d’Igualtat promou la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit laboral, principalment per via de la formació, la sensibilització i l’assessorament en matèria de plans i mesures d’igualtat, que garanteixin iguals oportunitats de les dones a formació, promoció, igual retribució i accés a càrrecs de comandament. I també als homes a practicar la coresponsabilitat i les tasques de cura, de manera que no siguin sempre les dones les que renunciïn a la carrera professional per assumir les tasques de cura de familiars.
 
L’any passat, d’altra banda, el Departament de Treball va subvencionar amb 501.613 euros 154 projectes que promovien l’aplicació de plans d’igualtat a organitzacions públiques i empreses. També va finançar amb 264.700 euros accions d’entitats dirigides a fomentar la igualtat d’oportunitats d’homes i dones en el treball. Pel que fa a la formació, 1.367 persones van participar en algun dels cursos, presencials o en línia que va coordinar l’àrea durant el 2018, i durant el primer semestre del 2019 ja ho han fet 822 persones, en 23 activitats formatives.