Público
Público

Medi Ambient La Zona de Baixes Emissions no ha comportat fins ara un canvi "apreciable" en la reducció dels nivells de NO2

Un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, però, adverteix que calen dades a més llarg termini per avaluar-ne l'impacte, perquè la reducció de la mobilitat provocada per la pandèmia en condiciona l'avaluació. Sí que s'ha reduït el volum de vehicles molt contaminants que hi circulen 

Zona de Baixes Emissions a la Ronda de Dalt.
Zona de Baixes Emissions a la Ronda de Dalt. ACN

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) no ha comportat un canvi "apreciable" en la reducció dels nivells de NO2 en l'aire durant el 2020. Aquesta és la conclusió d'un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que apunta però que cal tenir en compte la incidència del confinament estricte per la pandèmia. L'entrada en vigor de les sancions al setembre del 2020 va suposar una millora ambiental del parc de vehicles que circulava per la ZBE i la reducció en el factor mig d'emissió de NO2. Tot i això, assegura que els canvis en la qualitat de l'aire que va portar la reducció de la mobilitat associada a la pandèmia són més marcats que els esperats per la ZBE. Els vehicles que circulen sense distintiu ambiental s'han reduït a l'1%.

Durant la tardor del 2020, amb certa recuperació de la mobilitat i amb les sancions de la ZBE ja vigents, la reducció de l'NO2 respecte als anys anteriors va ser similar a l'àrea de la ZBE i a les zones de control, entre un 2% i un 7%. Per això, l'estudi conclou que l'entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions sancionadora no hauria suposat un canvi mesurable en les concentracions de NO2.

El confinament altera l'avaluació

Durant el confinament de la primavera, la reducció del NO2 respecte als anys anteriors va ser més forta a l'àrea de la ZBE que a les zones control, d'entre un 20 i un 32%. Tot i això, aquest mateix fenomen s'observa en altres ciutats grans, on hi va haver un major impacte de reducció de la mobilitat i de la contaminació en comparació amb ciutats més petites. L'estudi apunta que calen dades a més llarg termini per analitzar la influència de la ZBE sobre la qualitat de l'aire, ja que l'impacte de la pandèmia no permet fer aquesta anàlisi.

Els vehicles que circulaven sense distintiu ambiental a la ZBE van passar del 9-10% durant la primera meitat del 2020 al voltant del 5% al desembre del mateix any. Això suposa una reducció al voltant del 50% a la ciutat de Barcelona i del 40% a la resta de la ZBE. Si es tenen en compte els vehicles sense distintiu sancionables, la reducció durant l'any passat ha estat del voltant del 70% a Barcelona i del 60% a la resta de la zona. A desembre del 2020, aquests vehicles representaven l'1% de tots els que hi circulaven. La reducció més marcada s'ha notat a partir del setembre del 2020, coincidint amb l'entrada en vigor de les sancions.

El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha destacat però que s'ha aconseguit transformar el 33% del parc de vehicles i que hores d'ara hi ha un parc "més saludable". Ha reconegut que no hi ha un gran impacte sobre el trànsit però ha insistit que sí hi ha un impacte positiu perquè circulen menys vehicles contaminants.