Público
Público

Més oportunitats de feina pels col·lectius amb més dificultats

La Generalitat reserva 15 milions d’euros a contractes amb centres especials de treball i empreses d’inserció social per facilitar l’accés al mercat de treball a les persones amb més dificultats, un 30% més respecte al 2017

Més oportunitats de feina pels col·lectius amb més dificultats - Photo by Rob Lambert on Unsplash

CONTINGUT PATROCINAT

Una de les prioritats del Govern és aconseguir una societat més igualitària i amb les mateixes oportunitats a partir de l’impuls de polítiques més inclusives i que facilitin oportunitats de treball als sectors menys afavorit. En aquest sentit, i en matèria de contractació pública, el govern català ha reservat per a aquest 2018 un total de 15 milions d’euros a contractes amb empreses i entitats dedicades a la integració de persones amb discapacitat i d’inserció de col·lectius en risc d’exclusió social, el que representa un increment del 30,4% respecte a l’exercici anterior.

La iniciativa té com a finalitat facilitar l’accés d’aquests centres i empreses a la contractació pública i s’emmarca en la voluntat del Govern de donar un suport institucional indirecte a la important tasca social que duen a terme els Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social (CETIS) i empreses d’inserció de col·lectius desafavorits. Aquest import, que representa un increment del 30,4% respecte a l’any anterior, és la suma total de les quantitats que els departaments de l’Administració de la Generalitat, els organismes autònoms i les empreses públiques han de reservar al llarg d’aquest 2018 per adjudicar contractes a pimes i entitats que tenen per objectiu la integració i la inserció de persones amb dificultats d’inserció laboral.

D’acord amb les dades de balanç de compliment del 2017, la Generalitat va destinar l’any passat 20,9 milions d’euros a aquest tipus de contractes, gairebé el doble de l’objectiu que establia l’acord de Govern, que fixava en 11,5 milions d’euros la quantia reservada per a contractes amb CETIS i empreses d’inserció.

Catalunya, pionera en aquesta reserva social

Infografia - Contractació reservada a objetius socials

Infografia - Contractació reservada a objetius socials

El Govern de la Generalitat de Catalunya va ser pioner en l’establiment d’aquesta reserva social de contractació. La Directiva 2014/24/UE, de contractació pública, del Parlament i del Consell de la Unió Europea va unificar, el 26 de febrer de 2014, els dos tipus de reserva i va ampliar les possibilitats de realitzar aquestes reserves per a tot tipus de procediment i d’objecte contractual.