Público
Público

TC-REFERENDUM El Tribunal Constitucional suspèn la reforma exprés del Parlament

El Tribunal ha acordat per unanimitat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el govern de Mariano Rajoy divendres passat. Això suposa la suspensió automàtica de la reforma parlamentària

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

Façana de la seu del Tribunal Constitucional. EFE/Arxiu

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspès cautelarment aquest dilluns la reforma del reglament del Parlament de Catalunya que permetria aprovar per la via urgent i sense debats les lleis de ruptura amb Espanya, com la Llei del Referèndum del proper 1 d'octubre i les conegudes 'lleis de desconnexió , i avisa la presidenta d'aquesta càmera, Carme Forcadell, i a la Mesa de les conseqüències, fins i tot penals, si incompleixen aquesta paralització.

El ple del Tribunal de Garanties s'ha reunit -no al complet, ja que un dels 12 magistrats integrants no ha pogut assistir- durant menys d'una hora i ha acordat per unanimitat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el govern de Mariano Rajoy divendres passat. Això suposa la suspensió automàtica de la reforma parlamentària recorreguda durant cinc mesos prorrogables o fins que el TC dicti una sentència sobre el fons de l'assumpte.

En una providència, el TC accedeix a la sol·licitud que va expressar el govern en el seu recurs d'inconstitucionalitat que s'adverteixi a la presidenta d'aquesta càmera, Carme Forcadell; al secretari general, Xavier Muro; al lletrat major del mateix, Antoni Bayona Rocamora; i als membres de la Taula "del seu deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada".

Deure de no tramitar per la via de la lectura única

El Tribunal de Garanties assenyala que aquestes persones tenen el deure d'abstenir-se d ' "iniciar, qualificar, introduir" en l'ordre del dia de qualsevol òrgan del Parlament català i, sobretot, de dictar qualsevol acord que impliqui la tramitació d'una proposició de llei pel procediment de lectura única.

Així mateix, se'ls percep de les "eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en què poguessin incórrer en cas d'incomplir aquest requeriment". L'Executiu instava el TC a que ordenés a Forcadell, Muro i Bayona a informar del contingut de les advertències a les autoritats i serveis administratius subordinats a ells i, en particular, la persona titular del Departament d'Edicions, però el TC no fa esment expressa relacionada amb aquesta petició.

El Constitucional ha acordat donar trasllat de la demanda i els documents presentats al Congrés dels Diputats i al Senat, així com al Parlament i a la Generalitat de Catalunya, que disposaran de 15 dies per personar-se en el procés i formular les al·legacions que considerin convenients .

Habilitat el mes d'agost

També s'ordena la publicació de la suspensió de la reforma del Parlament català en el Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A més, habilita el mes d'agost per a la tramitació del present recurs d'inconstitucionalitat.

El govern va presentar el passat divendres un recurs d'inconstitucionalitat contra l'apartat segon de l'article 135 del Reglament del Parlament de Catalunya després d'escoltar el Consell d'Estat. L'òrgan consultiu va emetre un dictamen per unanimitat assegurant que hi ha "fonaments jurídics" per recórrer en vulnerar-se drets de participació política en condicions d'igualtat reconegut a l'article 23.2 de la Carta Magna.

El passat 26 de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar una reforma sobre el reglament de la Cambra pel qual es permeten aprovar lleis pel mecanisme de lectura única, com la llei del referèndum de l'1 d'octubre i les conegudes lleis de 'desconnexió' .