Público
Público

LA VERITAT SOBRE L'IMAM DE RIPOLL (5) EXCLUSIVA El CNI va destinar a l'estranger, després dels atemptats, els seus dos controladors de l'imam de Ripoll

Segons les fonts d'intel·ligència a les quals 'Público' ha tingut accés, el servei secret va traslladar a països de l'Àfrica i de Llatinoamèrica als responsables de tractar com a informant amb el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Aquestes fonts també asseguren que els informes policials de reconstrucció de l'activitat dels gihadistes a posteriori no contradiuen en absolut les notes reservades del CNI revelades per aquest diari, ni desmenteixen el fet que Es Satty era confident.

Fragment de l'informe reservat del CNI sobre els viatges que va fer l'imam de Ripoll a Bèlgica i Tànger els mesos de març i abril del 2017.

Les fonts que han revelat a Público que l'imam de Ripoll era confident del servei secret espanyol fins a la vigilia de l'atemptat de les Rambles pertanyen a l'àmbit de la Intel·ligència i els materials que han proporcionat a aquest diari –informes reservats sobre Abdelbaki Es Satty i la cèl·lula gihadista que va encapçalar– procedeixen del CNI. No tenen res a veure amb la reconstrucció posterior dels moviments dels terroristes efectuada laboriosament per Mossos d'Esquadra.

Això ho hem subratllat reiteradament, però la filtració a La Vanguardia de l'extens  "Informe cronológico de actividad de los investigados" lliurat pels Mossos al Jutjat Central Nº 4 de l'Audiència Nacional el 25 d'octubre de 2018 pretén demostrar que tot el que va anar aportant el Centre Nacional d'Intel·ligència a l'equip d'investigadors va poder ser reconstruït a posteriori, igual que van fer els tècnics policials que van analitzar els mòbils capturats al comando.

No obstant això, tots els materials reservats del CNI als quals Público ha tingut accés –per descomptat, sense capçaleres, timbres ni dates, com tots els que ha vist qualsevol d'ells saben que és de rigor en el servei secret– es refereixen a dades i fets que aquest centre d'intel·ligència ha obtingut pel seu compte, sense relació cap amb les dades obtingudes dels aparells electrònics recuperats. I el motiu és evident:

"Tots els informes que el CNI va aportar a la investigació van obviar les dades que es podien obtenir de l'anàlisi dels dispositius recuperats"

"Tots els cossos policials van tenir accés des del minut 1 al clonat de tots els dispositius que es va fer a la Unitat Operativa d'Informació de  Mossos, que van ser els qui els van obtenir", explica la font protegida d'aquest diari. "El CNI ho sabia perfectament, així que tots els informes que va elaborar i va aportar a la investigació van obviar les dades que es podien obtenir directament d'aquesta anàlisi. A més, no va tenir accés físic a aquests aparells, ja que ja estaven a disposició judicial".

Per tant, tota la informació d'aquestes notes internes del CNI és aliena al contingut dels aparells intervinguts i en la seva major part se centra en les dades de la xarxa gihadista a l'estranger, com per exemple els contactes d'Es Satty al centre neuràlgic del salafisme a Europa: els suburbis del nord-est de Brussel·les, a la regió flamenca fronterera amb la regió de la capital belga (de Vilvoorde a Zaventem).

Això és precisament el que es detalla exhaustivament en un altre informe reservat que el CNI aporta als investigadors policials i que es reprodueix a l'inici d'aquest article, en el qual s'aporten les dades del viatge que va fer Es Satty a Bèlgica del 26 al 28 de març de 2017, cinc mesos escassos abans dels atemptats. I no només s'inclouen les dades dels vols "Girona-Charleroi-Girona FR-6091 i FR-6902" i dels quals es van posar en la reserva dels bitllets –números de passaport, telèfon, e-mail i VISA "acabada en -6601 a nom de Abdelkarim Aaissi"– sinó també algun altre molt més difícil d'obtenir a posteriori:

"En aquests dies va utilitzar el telèfon belga 32485922761", precisa el CNI quan explica que va visitar "les localitats de Zaventen, Diegem i Vilvoorde, i va poder estar allotjat al domicili de Abdelkarim Aaissi".

Fragmento del informe del CNI sobre las relaciones del imán de Ripoll con los responsables de las mezquitas más yihadistas de Bélgica.

Fragment de l'informe del CNI sobre les relacions de l'imam de Ripoll amb els responsables de las mesquites de Bèlgica més vinculades al gihadisme.

Els caps del centre neuràlgic gihadista a Bèlgica

En una altra part d'aquest informe (un fragment del qual es reprodueix al principi d'aquesta informació), el CNI especifica com Es Satty aconsegueix l'accés a aquests cercles de salafisme extrem: a través de la família Aquichouh. Per exemple, que Hayat Aquichouh aquesta casada amb Abdelkarim Aaissi, qui també va fer un any abans la reserva del vol Brussel·les-Barcelona per a Es Satty. I el servei secret repassa detalladament als tres Aquichouh que són caps d'aquesta xarxa gihadista a Bèlgica perquè controlen les mesquites Youssef, de Diegem, Ennasr, de Vilvoorde, i Islah, de Zaventem, aportant tots els seus números de telèfon (algun d'ells usa quatre diferents) i correus electrònics.

Res de tot això forma part de la reconstrucció cronològica efectuada per Mossos –perquè no es troba als dispositius recuperats– i es va presentar amb un estil d'escrit que el CNI acostuma a utilitzar als seus informes reservats per a les forces i cossos de seguretat, tal com han confirmat a aquest diari diverses fonts policials que els han vist en altres ocasions.

En resum, els documents facilitats a Públic per les seves fonts d'intel·ligència no formen part en absolut de la reconstrucció policial a posteriori –tret que algunes de les dades que aporten van ser després utilitzades per sol·licitar diligències judicials, com va explicar Públic aquest diumenge– i corresponen a informació del CNI.

El delegat de Girona es troba ara a l'Àfrica i el responsable de l'imam des de Madrid, a Llatinoamèrica

I, per ratificar el seu coneixement de les relacions que el servei secret va mantenir amb Abdelbaki Es Satty –explicades al llarg d'aquesta exclusiva–, les fonts han revelat a Público que els dos controladors encarregats de tractar amb l'imam de Ripoll com a confident van ser enviats a l'estranger després del fracàs d'aquesta operació encoberta: el responsable del CNI a Girona es troba  ara destinat a un remot país africà i qui es feia càrrec directament del control de l'imam des del quarter general a Madrid s'ha traslladat amb la seva família a una capital llatinoamericana.

Òbviament, ni les identitats ni els detalls concrets d'aquests trasllats poden ser difosos sense posar en perill no només les fonts d'aquesta exclusiva sinó també la seguretat d'agents encoberts dels serveis secrets espanyols.

Igual que aquest diari té coneixement de les identitats de col·laboradors amb el CNI que van participar en aquesta desastrosa operació però té l'obligació de guardar-les en secret per no comprometre les fonts ni aixecar tapadores que podrien ajudar en el futur a evitar un nou atemptat gihadista com el que desgraciadament es va produir.

I, ho tornem a dir, l'atemptat va ser gihadista, després d'un error molt greu  d'intel·ligència, i no el resultat de cap mena de conspiració.