Javier borràs arumí
EUROPA PRESS
Marià de delàs
QUERALT CASTILLO CEREZUELA
MARIÀ DE DELÀS
javier borràs arumí
marià de delàs
QUERALT CASTILLO CEREZUELA
PÚBLIC
PÚBLIC
públic i AGÈNCIES
Jordi Sans
públic
EFE
PUBLIC
públic
Mònica MOmbiela
mònica mombiela
fermín grodira
PÚBLIC
carles bellsolà
públic / Fermín grodira
público
pÚblic
agències
públic
públic
públic
públic
públic
Públic
CARLES BELLSOLÀ
marià de delàs
QUERALT CASTILLO CEREZUELA
PÚBLIC