Público
Público

La contaminació pel trànsit arriba a la Fiscalia

El Govern haurà d'aportar totes les dades en el termini màxim d'un mes

PÚBLIC

El fiscal de Medi Ambient i Urbanisme de Barcelona, Antoni Pelegrín, ha obert diligències informatives per investigar els nivells de contaminació de l'aire a la capital catalana i l'àrea metropolitana. El fiscal ha demanat a la Generalitat que redacti un informe sobre l'estat de l'aire a Barcelona i rodalia per comprovar si supera els límits màxims permesos.

Un cop rebuda la documentació aportada pel Govern, el fiscal decidirà si ell mateix fa noves anàlisis de l'aire ja que creu que Barcelona "pateix un important problema de contaminació de l'aire".

És la primera vegada que la Fiscalia decideix obrir una investigació sobre la contaminació atmosfèrica a Barcelona. La decisió s'ha produït arran dels alts nivells de contaminació que es van registrar el mes de desembre passat en diverses ciutats, entre elles la capital catalana, i que van obligar el nou Govern d'Artur Mas a ajornar la retirada del límit de velocitat de 80 km/h.

En el procediment obert, el fiscal recorda, d'una banda, que el Govern no ha executat les 73 mesures del pla de millora ambiental aprovat pel Tripartit l'any 2007 i, de l'altra, que no s'han complert els objectius de millora de qualitat de l'aire que fixa la UE.

Per aquest conjunt d'incompliments, el fiscal ha demanat a la direcció general de Qualitat Ambiental, que depèn de la conselleria de Territori i Sostenibilitat, que li faciliti informació detallada sobre el grau de compliment del pla de millora i les dades de pol·lució de l'any 2010 i el primer trimestre del 2011 a la regió metropolitana, relatives a partícules en suspensió i òxids de nitrogen.

La majoria d'aquests contaminants estan relacionats amb el trànsit de vehicles, que s'han vist incrementats amb la supressió de la zona 80. Aquest tipus de contaminació és irritant i pot causar malalties cardiorespiratòries, la reducció de les quals la UE exigeix per resoldre la mortalitat causada per la pol·lució. Es calcula que a Barcelona hi ha uns 3.500 morts l'any per aquesta causa.

Per això, el Govern també haurà de concretar la mitjana anual, el nombre de dies en què es va superar el valor límit diari de les partícules en suspensió i el lloc. La Generalitat haurà d'aportar totes aquestes dades al fiscal en el termini màxim d'un mes.

La investigació oberta per Antoni Pelegrín està seguint les directrius de la prova pilot que, durant un any, va dur a terme el fiscal delegat de Medi Ambient per conèixer els nivells de contaminació de Madrid. En aquesta prova pilot es van utilitzar eines de medició pròpies per contrastar les dades sobre pol·lució subministrades per les administracions implicades.

L'any 2008, la UE va aprovar una nova normativa mediambiental que obligava les poblacions europees a millorar la qualitat de l'aire. Des de llavors, Barcelona supera els nivells legals permesos de partícules contaminants. Per això, el Tripartit va aprovar un pla de millora amb 73 mesures per tal de reduir la pol·lució a 40 municipis de l'àrea metropolitana. Entre aquestes mesures de millora hi havia la limitació a 80 km/h als accessos a Barcelona.

El Govern actual assegura que ha aplicat la majoria dels compromisos, però amb la supressió de la zona 80 s'ha liquidat la mesura que suposava un impacte més alt per millorar la qualitat de l'aire. Malgrat aixecar el límit dels 80 km/h, el govern de Mas encara no ha anunciat cap altra mesura de tipus compensatori.