Público
Público

L'esquerra rebutja la llei que esborra el llegat del Tripartit

Els partits progressistes critiquen que el Govern modifiqui noranta lleis amb una única norma legislativa

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

L'última iniciativa legislativa del Govern continua enutjant els partits d'esquerra. Les formacions del Tripartit actuaven ahir com un lleó afamat que ha vist com ha fugit la seva presa. Enutjats perquè CiU ha encetat un moviment que modificarà d'un sol cop bona part de l'actiu legislatiu del Govern anterior que en alguns casos van suposar trifulgues internes, i impotents perquè ben poc podran fer per impedir-ho. Les tres formacions esperen ja que el Govern compleixi l'objectiu d'esborrar el llegat del Tripartit aplicant un corró parlamentari al darrere del qual també hi serà el PP. Sense més complicacions.

El PSC va rebutjar la iniciativa perquè 'emmanilla el Parlament i el debat sobre un conjunt de temes importants' que 'quan es posen en un mateix text legislatiu es corre el risc que els arbres no deixin veure el bosc'. ICV va qualificar la iniciativa d'una 'visió retrògrada i autoritària' que impedeix la negociació en el tràmit parlamentari. I ERC simplement la va qualificar de 'Frankenstein legislatiu de 600 articles que no es pot humanitzar, perquè és un intent de desballestar l'obra del Govern d'esquerres, i amb el pretext d'optimitzar recursos s'imposa un clar model ideològic de privatitzacions'.

Una versió totalment contrària a l'argumentada pel Departament de Presidència, que considera imprescindible la llei per modificar una norantena de normatives sense que comporti per al Parlament 'un cost sobreafegit en el volum de tramitació par­lamentària'.

La Llei de Simplificació, d'Agilitat i Reestructuració Administrativa i de Promoció Econòmica com es diu en realitat acompanyarà la llei de mesures fiscals i financeres, l'instrument amb el qual habitualment el Govern acostumava a introduir modificacions legislatives amb caràcter urgent. Mai s'havia fet servir per a això una llei tan àmplia com la preparada pel Govern d'Artur Mas. La norma introdueix mesures que afectaran tots els àmbits econòmics i previsiblement estarà aprovada al mes de juliol.

Motos al bosc: Ajudes al sector

Com a proposta per potenciar el sector de la motocicleta, la Generalitat està disposada a modificar la llei d'accés motoritzat al medi natural per permetre la circulació de vehicles per camins que tinguin un mínim de quatre metres d'amplada. El Departament d'Empresa pretén crear una 'tarja verda' que permetria la circulació per aquestes zones. La llei assegura que 'la delimitació d'aquests vials, que podran tenir amplada inferior a quatre metres i diversos tipus de ferms, s'efectuarà mitjançant ordres del conseller competent en matèria de medi natural, en les quals es podran establir condicions especifiques de circulació i característiques dels vials, i haurà de ser incorporada a l'inventari comarcal corresponent'.

Quiròfans llogats: Més ingressos

Les retallades pressupostàries als hospitals públics catalans tindran repercussions per a la iniciativa privada, que podrà llogar espais públics com ara els quiròfans per poder fer-hi operacions. Aquesta opció s'obre després que les instal·lacions hospitalàries hagin quedat infrautilitzades per la reducció de pressupost. Tanmateix, el Servei Català de la Salut deixarà de cobrir els malalts que no faci un mínim de sis mesos que estiguin empadronats a Catalunya. Amb aquesta mesura, Salut assegura que vol evitar l'abús del turisme sanitari.

Apartaments: Sense regulació

Els apartaments turístics que tant li van costar a regular al conseller republicà Josep Huguet desapareixen, i només es reconeixeran com a apartaments vinculats a una activitat econòmica. D'aquesta manera, els operadors d'aquests habitatges només hauran de comunicar l'activitat econòmica a l'Administració amb efectes fiscals.

Pisos de protecció: No al lloguer forçós

Com era la seva intenció, CiU esborrarà de la legislació la iniciativa impulsada per ICV perquè l'Administració pogués forçar el lloguer de pisos que es provés que eren buits, tot i que aquesta opció es limitava a zones amb forta demanda. La Generalitat no tindrà en compte ni la possibilitat d'inspeccionar aquests pisos.

Comerç en festiu: Municipis turístics

La Generalitat modificarà els terminis en què un municipi podrà ser considerat com a turístic i, per tant, perquè els seus comerços es puguin beneficiar de l'obertura en diumenge. La nova llei farà que la qualificació expiri en el termini de quatre anys i que cada consistori hagi de tornar a demanar la qualificació.

Empresa lliure: Sense informe previ

Per reduir la burocràcia en la creació d'empreses, la Generalitat permetrà la constitució de societats sense tenir abans el preceptiu informe sobre l'impacte ambiental de la seva activitat, que acostumava a estar llest en un mínim de vuit mesos. Amb les noves condicions que vol posar el Govern, l'activitat empresarial quedaria subjecta a les tasques de control d'inspecció amb relació a l'impacte ambiental.

Serveis socials: Més presència privada

El Govern facilitarà que la iniciativa privada participi en la prestació de serveis socials finançats amb recursos públics, mitjançant un sistema més àgil de registre. L'objectiu és que, en un marc d'austeritat en el pressupost públic, fundacions i empreses puguin oferir les seves places a la Generalitat per cobrir la demanda existent sense necessitat de construir nous equipaments.

En aquest àmbit, la llei òmnibus introdueix modificacions importants en la Llei de Serveis Socials aprovada fa tres anys, i que va tenir el suport de CiU. Des de la reglamentació que afecta a la infància fins a les adopcions, passant pels gossos pigall.

Conca: Menys atribucions

El Consell de la Cultura i de les Arts (CoNCA) perdrà la competència de donar subvencions de promoció, foment, difusió i projecció de la creació artística. La llei òmnibus treu a la institució la tasca de difusió cultural i promoció de l'activitat cultural, així com la de fomentar la col·laboració amb institucions i entitats no catalanes.