Público
Público

Mataró es blinda contra els macroprostíbuls

Els locals d'aquest tipus no podran tenir més de 17 habitacions

MARC USTRELL

La possibilitat que Mataró es convertís en un dels principals emplaçaments prostibularis de tot Europa ha obligat l'ajuntament de la ciutat a crear noves eines per regular la instal·lació de bordells de grans dimensions. Cinc mesos després de saber que un promotor amb dues llicències de "sala de festes, espectacles i annexos" preveia construir dos macroprostíbuls en un polígon industrial del municipi, el consistori ha modificat el pla especial d'ús recreatiu i ha redactat una nova ordenança per establir les condicions dels locals on s'exerceix la prostitució.

La nova ordenança per regular els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució, aprovada per decret, fixa un màxim de 17 habita­cions per cada prostíbul. També obliga els promotors a incloure les places d'aparcament al mateix solar on es construei­xi el local.

"No podem prohibir la instal·lació de prostíbuls a la ciutat perquè un decret de la Generalitat del 2002 deixa molt clara la voluntat de regular aquest tipus d'activitats", assegura la regidora d'Innovació i Promoció de Mataró, Alícia Romero, que va destacar ahir la creació d'eines per "restringir o limitar la ubicació i la dimensió d'aquests locals".

El blindatge contra els macroprostíbulos a Mataró també es concreta amb la modificació puntual del pla especialque reglamenta l'ús recreatiu amb la inclusió de paràmetres reguladors "d'activitats de naturalesa sexual", fins ara no especificades.

Segons el regidor d'Urbanisme de la ciutat, Ramon Bassas, aquest nou instrument "determina la ubicació" dels futurs prostíbuls, que hauran d'estar separats per una distància radial mínima de 250 metres.

Aquest tipus de locals també hauran d'allunyar-se entre 100 i 300 metres depenent de l'aforament de cada establiment de zones residencials o altres activitats comercials.

La modificació del pla especial també estableix la reserva obligatòria d'aparcament, que es concreta amb una plaça per cada habitació que tingui el prostíbul i una altra per cada deu persones o fracció d'aforament de l'activitat musical.

Després de saber la possible instal·lació dels dos macroprostíbuls, l'ajuntament va suspendre al febrer per mitjà d'un decret l'atorgament de llicències municipals d'obres i activitats vinculades als prostíbuls durant un any amb l'objectiu de crear instruments reguladors.

El promotor dels dos establiments es veurà obligat a complir a partir d'ara la nova normativa establerta pel consistori després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi rebutjat un recurs contenciós administratiu de l'empresari, que considerava il·legal la suspensió de llicències decretada el febrer passat.

Tant Ramon Bassas com Alícia Romero van coincidir ahir a apuntar que la nova normativa, que entrarà en vigor a partir del primer trimestre del 2011, "restringeix, dificulta i complica" l'obertura de prostíbuls a Mataró i els converteix en un negoci poc rendible per als empresaris.