Público
Público

Contingut patrocinat

La Generalitat llença una campanya per fomentar la bona separació de residus

L’objectiu principal és millorar i reduir l’ús del contenidor gris, el de la fracció resta o rebuig, on hi acaben anant a parar moltes deixalles que es poden reciclar.

Publicidad

La Generalitat llença una campanya per fomentar la bona separació de residus

En plenes festes de Nadal, l’època de l’any en què es genera més brossa, la Generalitat ha endegat una nova campanya per fomentar la correcta separació dels residus. La campanya, dissenyada per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) posa èmfasi en aquelles persones que llencen tota la brossa al contenidor de la fracció resta o rebuig i que, per tant, no separen correctament. Els missatges també s’adrecen a les empreses i a les institucions, fent així una crida transversal que abasta diferents actors. La campanya va començar el passat 20 de desembre y finalitzarà el 15 de gener de 2020.

L’any passat es van generar a Catalunya 3,9 milions de tones de deixalles, que corresponen a 1,4 quilos per habitant i dia (523 kg/hab/any). Dels 3,9 milions de tones, 1,66 milions es van recollir selectivament, xifra que va representar un augment respecte l’any anterior del 8,4%. La recollida selectiva de totes les fraccions ordinàries va augmentar. La que ho va fer en major mesura va ser la dels envasos (+9,6%), seguida de l’orgànica (+7,5%), el paper i cartró (+6,5%) i el vidre (+6,3%).

En la presentació de la campanya, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va avançar que tot apunta a què en el 2019 “ha continuat l’augment de la separació, pujant un 5,5% l’orgànica, un 10% els envasos lleugers i un 6% el vidre”.
Amb tot, des del Govern s’admet que els resultats en la recollida selectiva són encara insuficients. I per això són necessàries les campanyes de conscienciació de la ciutadania. La Unió Europea ha establert que l’any 2020 els Estats membres han de complir amb un objectiu de reciclatge del 50%. L´índex actual de recollida selectiva a Catalunya és d’un 42%.

Pel que fa a la fracció resta, va representar a Catalunya l’any 2018 el 58% del total dels residus municipals generats. D’aquesta xifra, un 35% es va destinar als dipòsits controlats. La normativa europea estableix que l’any 2035 no es podrà destinar a dipòsit controlat més del 10% dels residus.

Buscant la complicitat

La campanya, que té com a lema “Reciclem bé. Separem bé.”, busca transmetre el missatge en un to còmplice, establint una relació directa amb les persones, centrant-se en qui no recicla, i instant que comenci a fer-ho, donant per suposat que ara ja tothom sap separar.

Reciclem bé, Separem bé.

Els fragments “Aquí hi ha una R de Rebuig. I s’hi llença allò que no es pot reciclar. No allò que et fa mandra reciclar” i “oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar. Perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tant absurd com llençar-les al gris, estimat” són alguns exemples del to que la campanya utilitza per arribar al públic objectiu.

La campanya la financen els Sistemes Integrats de Gestió Ecoembes i Ecovidrio, i l’Agència de Residus de Catalunya, i té un cost global d’uns 2 milions d’euros, IVA inclòs.

Ecoembes és l’organització ambiental sense ànim de lucre que coordina el reciclatge dels envasos de plàstic, llaunes i brics (contenidor groc) i el paper i el cartró (contenidor blau) a tot l’Estat, i Ecovidrio és l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a tot l'Estat. La campanya inclourà espots de televisió, falques de ràdio, publicitat en mitjans impresos, cartells al carrer i difusió a través d’internet i xarxes socials.

De veritat saps reciclar? Comprova-ho!