Público
Público

Contingut patrocinat

La Generalitat vol convertir l’IOC en un referent europeu en la formació a distància

Un nou decret dotarà a l’Institut Obert de Catalunya d’una estructura organitzativa i funcional pròpia adequada a la seva singularitat

Publicidad

La Generalitat vol convertir l’IOC en un referent europeu en la formació a distància

La Generalitat de Catalunya s’ha proposat convertir l’Institut Obert de Catalunya (IOC) en un referent de la innovació educativa a Europa en l’àmbit de la formació a distància i les noves oportunitats.

L’IOC, que té 12 anys d’història, és un centre singular, atès que és l’únic centre públic d’ensenyament a distància de Catalunya en què només s’imparteixen ensenyaments no universitaris per a joves i adults. Ara, el Govern crearà un decret per dotar-lo d’una estructura organitzativa i funcional pròpia adequada a la seva singularitat i a les seves necessitats.

El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, va anunciar el mes passat la creació de l’esmentat decret durant una visita a la seu central de l’institut. El conseller va remarcar que “l’IOC no ha estat encara estructurat com la Llei d’educació de Catalunya demana, a partir del decret. Per tant, hem d’estructurar clarament què és l’Institut Obert de Catalunya”.

La nova normativa establirà les finalitats, les funcions i el projecte educatiu de l’IOC. Entre diferents aspectes, regularà les funcions dels òrgans de direcció, el professorat i els corresponents mecanismes i requisits d’accés. També es concretaran els sistemes de provisió dels llocs de treball de professorat col·laborador, figura que permetrà en gran mesura donar cobertura a la varietat i flexibilitat de l’oferta de l’IOC.

Més de 23.000 alumnes

L’IOC és un institut dedicat exclusivament a la formació de persones adultes a distància. L’ensenyament i aprenentatge es duu a terme mitjançant un campus virtual basat en una plataforma Moodle, anomenat campus IOC, que combina la potència d’aquest programari amb el Portafolis digital i la Secretaria virtual desenvolupada especialment per a l’IOC.

L’IOC, que el passat curs va comptar amb més de 23.000 alumnes matriculats –essencialment persones adultes-, ofereix ensenyaments diversos: cicles formatius d’FP (en grau mitjà ho cursen un 17% dels alumnes i en grau superior un 40%), batxillerat (més del 9% dels alumnes), oferta formativa online de l’Escola Oficial d’Idiomes, graduat en educació secundària, curs de preparació a les proves d’accés d’FP, preparació a les PAU (Proves d’Accés a la Universitat), certificat de competència digital Competic3, així com altres formacions especialitzades.

A més, cal tenir en compte la popularització de les noves tecnologies, que ha provocat un augment del prestigi i la demanda de la formació continuada.

Una nova oportunitat

L’IOC permet a l’alumnat disposar d’una oferta flexible i variada, segons les seves necessitats i el temps disponible. Això permet formar-se a molts usuaris que d’una altra manera no tindrien accés als estudis ja sigui per raons econòmiques, per raons de situació geogràfica o per problemes de conciliació horària i familiar. En aquest sentit, l’IOC és una eina que pot ajudar en l’equitat i la lluita contra la segregació escolar. Una nova oportunitat per segons quins alumnes.

“L’IOC és un institut molt potent que ofereix servei des de gent que no ha acabat secundària perquè l’acabi, gent que ha acabat secundària i vol fer batxillerat però no el pot fer per horari de treball, gent que vol formar-se en llengua, gent que vol formar-se en graus concrets de formació professional. Per tant, dona un servei molt gran”, va subratllar el conseller Bargalló durant la visita a les seves instal·lacions.

L’Institut Obert de Catalunya també dona suport a molts centres presencials, que durant l’any no poden oferir determinades matèries. Aquests estudiants –estudiants visitants- poden combinar l’assistència al centre presencial amb els estudis a distància de l’IOC.

Quina és l’oferta de l’IOC?

- Cicles formatius de formació professional: grau mitjà i grau superior
- Batxillerat
- Oferta formativa online de l’Escola Oficial d’Idiomes
- Graduat en educació secundària
- Curs de preparació a les proves d’accés d’FP
- Preparació a les Proves d’accés a la universitat (PAU)
- Certificat de competència digital Competic3
- Formació pedagògica i didàctica
- Altres formacions especialitzades