Público
Público
MODEL LINGÜÍSTIC

El TSJC fixa un mínim del 25% de l'ensenyament en castellà a Catalunya

El tribunal diu que el seu ús actual a les aules és "residual" i que cal impartir-hi una altra matèria a més de la de llengua castellana. El Departament d'Educació recorrerà la sentència, tot i considerar que la nova llei estatal d'educació la deixarà "sense efecte"

Una classe de l’Escola Catalònia de Barcelona amb tots els alumnes amb mascareta. Miquel Codolar | ACN
Una classe d'infantil de l'Escola Catalònia de Barcelona. Miquel Codolar | ACN.

ACN

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat parcialment un recurs interposat pel Ministeri d'Educació i ha establert un mínim del 25% de l'ensenyament en castellà a Catalunya, tot remarcant que l'ús actual és "residual". La sala declara l'obligació de la Generalitat d'adoptar les mesures necessàries per garantir que tots els alumnes rebin de manera "efectiva i immediata" l'ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els percentatges que es determini, "que no podran ser inferiors al 25% en un i altre cas".

El tribunal remarca que a més de l'assignatura de castellà, cal fer en aquest idioma una altra matèria no lingüística de caràcter troncal. El Departament d'Educació ja ha anunciat que presentarà recurs contra la sentència, si bé ha afegit que quan entri en vigor la nova llei estatal d'educació, la Lomloe, la resolució del TSJC quedarà "sense efecte".

El Ministeri, a través de l'Advocacia de l'Estat, havia presentat durant el Govern del PP un recurs contra diverses resolucions del Departament d'Educació en matèria d'ús de les llengües vehiculars en l'ensenyament. El tribunal conclou que de la documentació aportada i de la prova practicada "es desprèn que, en conjunt, l'ús vehicular de la llengua castellana en el sistema d'ensenyament de Catalunya és residual, o almenys així és en una part significativa de centres i grups docents". Això suposa, continua, una "infracció del marc jurídic vigent".

El tribunal constata que correspon fixar un ús vehicular mínim de les llengües oficials que "permetin redreçar l'actual situació contrària a l'ordenament", i fixa el mínim en el 25%, el que implica fer una assignatura troncal en castellà al marge de la pròpia de llengua castellana.

El Ministeri també reclamava que es modifiquessin els impresos de preinscripció escolar perquè els pares tinguessin acreditat que el castellà seria vehicular en tots els cursos. La sala desestima aquest petició perquè considera que amb el percentatge mínim del 25% ja s'estaria complint l'ús de les dues llengües. A més, remarca que el principi de no discriminació dels alumnes per raó de la llengua establert a l'Estatut imposa un sistema d'una única línia bilingüe, un sistema que "exclou per la seva pròpia naturalesa la llibertat d'opció per part dels usuaris". Així doncs, el fet que les inscripcions no incloguin l'opció de llengua vehicular no pot ser considerat il·legal.

Educació presentarà recurs

El Departament d'Educació recorrerà al Tribunal Suprem la resolució del TSJC, que estableix un mínim del 25% de l'ensenyament en castellà a Catalunya. En tot cas però, la conselleria ha defensat que un cop entri en vigor la Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica d'Educació (LOMLOE) "deixarà sense efecte" la resolució. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha dit que la política educativa "no la fan els jutges" i ha lamentat que alguns pretenguin "retornar al passat". 

¿Te ha resultado interesante esta noticia?