Público
Público

L'augment de l'atur castiga els més joves

Els poc formats i els més ben preparats, les dues cares de la moneda

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

L'atur a Catalunya va augmentar al setembre fins a les 509.187 persones. I l'increment ha estat especialment notable entre els joves. Mentre baixa l'atur entre el més grans de 25 anys, es dispara entre els que no arriben a aquest llindar considerat clau en la recerca d'ocupació. Un problema que els sindicats qualifiquen com 'de grans dimensions' i que els investigadors econòmics aventuren que pot afectar el desenvolupament del país.

En l'últim mes 2.067 joves més s'han quedat sense feina i els joves representen ja el 9,5% del total de la població a l'atur. Un problema 'de grans dimensions', en opinió dels sindicats, que ha portat a fer que més del 42% dels joves menors de 25 anys busquin feina sense cap èxit. I això passa, entre altres raons, perquè aquesta franja d'edat concentra la majoria dels contractes temporals, els més fàcils d'eliminar per als empresaris que volen retallar la plantilla.

L'abandonament escolar ha crescut perquè no es requeria formació

Les dificultats per trobar una feina adequada afecten tant els joves sense estudis com els sobradament preparats, encara que el problema més greu és per als que no tenen estudis. Són dues cares oposades que conviuen en aquesta mateixa moneda que és la crisi. D'una banda, hi ha molts joves amb molta formació que no troben feina. Formen part de la que s'ha qualificat com la generació més ben formada de la història.

I a l'altre extrem, l'evidència de l'abandonament escolar, que ha crescut el doble que a la resta de països d'Europa, segons Chakir El Homrani, el portaveu de l'organització juvenil de la UGT, Avalot. En els últims cinc anys s'ha triplicat a Catalunya el nombre de joves entre els 16 i els 25 anys que estan aturats i no estan estudiant.És l'herència de l'època de plena ocupació, en què 'era molt fàcil trobar feina perquè es necessitava mà d'obra en sectors amb poca qualificació' i molts joves van deixar els estudis perquè van preferir treballar, comenta la secretària socio­econòmica de CCOO, Cristina Faciaben.

El problema és que la mà d'obra poc qualificada serà en el futur cada vegada menys demanada. 'No es pot cons­truir una economia competitiva amb mà d'obra poc qualificada i baixos costos laborals, això ja s'està fent a la Xina i no podem competir-hi', comenta Faciaben. Per aquest motiu, 'cal reconduir cap al camí de la formació els joves que van deixar els estudis per treballar i ara han estat expulsats del mercat laboral', assenyala el portaveu d'Avalot. En cas contrari, 'tindran molts problemes per reincorporar-se'.

Els experts diuen que hi pot haver un problema generacional

I aquests problemes no són menors. El 24% dels joves catalans entre 16 i 25 anys ni treballa ni estudia. Les expectatives per als propers anys no milloren ni per als que no tenen formació ni per als ben preparats. A causa del gran nombre de persones amb molts estudis que no pot entrar al mercat laboral, els aturats sense una feina anteriorhan augmentat fins a les 12.000 persones, una xifra que no s'havia vist mai.

Per això es parla fins i tot de la 'generació perduda'. L'investigador de l'Institut d'Economia de la Universitat de Barcelona, Javier Vázquez, creu que creix el desànim 'Que la situació sigui compartida per tants joves genera un efecte molt negatiu en tot el col·lectiu. Els desincentiva. Els joves adquireixen uns mals hàbits laborals si veuen que no poden trobar una feina que cobreixi mínimament les expectatives'. Fins al punt, no dubta a afirmar, que 'el desenvolupament del país es veu afectat'. I encara més quan els joves que ara tenen 20 anys formen part d'una època de baixa natalitat.

'Els joves estan molt desanimats', coincideix Faciaben. 'Això és molt greu i encara ningú s'ho ha pres seriosament', afegeix el portaveu de la branca juvenil de la UGT, Chakir El Homrani, que parla també 'd'un problema de cohesió social'.

Tots coincideixen que una formació orientada a les demandes del mercat laboral pot ser una solució. El Govern assegura que ha triplicat els recursos per tal que la formació arribi fins a 150.000 persones, però l'oferta formativa s'ha vist superada davant l'augment de l'atur a Catalunya fins a més de mig milió de persones. 'Hi ha molta demanda en els cursos més atractius i no hi ha places. Potser hi ha oferta en nivell bàsic d'anglès, però calen més cursos en àrees més especialitzades en què són necessàries unes instal·lacions ben equipades. Aquí l'oferta no s'ajusta a la necessitat', comenten des de CCOO.

Aquest desfasament entre oferta i demanda provoca que augmenti el nombre de joves que treballen en feines que reclamen molta menys qualificació de la que tenen.