Público
Público
bretxa salarial

La bretxa salarial de les dones migrants és de gairebé el 60 % respecte als homes nascuts a Espanya

La bretxa salarial de gènere se situa a Catalunya en el 23 %, però augmenta exponencialment en el cas de les dones migrades, les menors de 25 anys i les majors de 55 i en les ocupacions més feminitzades, com la restauració o les cures

Bretxa salarial CCOO
Lídia Sandalinas (esquerra) i Alba Garcia en la presentació de l'informe de CCOO sobre la bretxa salarial. @ccoocatalunya

Públic

La bretxa salarial de les dones migrants és de gairebé el 60 % respecte als homes nascuts a l’Estat i de fins el 25 % respecte a les dones amb nacionalitat espanyola. A més, la diferència amb relació als homes ha augmentat set punts en comparació amb l’any anterior. Aquesta és una de les realitats exposades a l’informe anual de CCOO sobre bretxa salarial, presentat avui i elaborat a partir de l’Enquesta d’estructura social de 2017, publicada el 2019.

La bretxa salarial a Catalunya se situa en el 23 %, tal com va constatar el conseller Chakir el Homrani en la presentació de l’estudi fet pel Department de Treball, Afers Socials i Famílies el dilluns passat a partir de les mateixes dades. Aquesta xifra mostra que la desigualtat s’ha reduït menys de mig punt respecte l’any anterior.

"A aquest ritme trigaríem 50 anys a tenir igualtat retributiva. Això és inviable, calen mesures d'acció positiva, polítiques públiques i compromís de les empreses", ha afirmat Alba Garcia, Secretària de Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI de CCOO i una de les autores de l’informe, en la seva presentació.

L'edat i l'ocupació, factors clau

Una de les conclusions de l’informe és que la bretxa salarial té un impacte diferent en les dones en funció de l’edat i l’ocupació, a més de la nacionalitat. Garcia ha recalcat que, a més, té una major incidència "a les empreses petites i a les empreses del sector privat".

Les treballadores més joves pateixen una bretxa més acusada que la mitjana, del 27 %, vuit punts més respecte el 2016, una tendència que CCOO qualifica de "preocupant". Per les dones majors de 55 anys la desigualtat salarial és encara superior, del 29 %.

D’altra banda, els sectors més feminitzats i els que tenen salaris més baixos són els més afectats per la desigualtat salarial. Les ocupacions exercides majoritàriament per dones, principalment dins el sector serveis, incloent la restauració o el treball de cures, educació i vendes, tenen una bretxa del 29 %, igual que les ocupacions elementals.

Lídia Sandalinas, responsable d’Acció de Gènere a l'Empresa de CCOO i també autora de l’informe, ha incidit en què el 60 % de les dones treballadores tenen ingressos inferiors a dues vegades el Salari Mínim Interprofessional (és a dir, inferiors a 19.813 €), mentre que pels homes el percentatge se situa en el 40 %.