Público
Público
RENDA GARANTIDA

Els aturats de llarga durada de més de 55 anys podran compatibilitzar la Renda Garantida amb contractes parcials

El Consell Executiu dona llum verda al reglament de la llei aprovada el 20 de juliol del 2017. Les famílies nombroses també podran rebre la prestació i alhora tenir un contracte parcial, com ja passava amb les famílies monoparentals. 

Acció de la plataforma per la Renda Garantida Ciutadana davant del Parlament, el passat 27 de juny. / Renda Garantida RGC.
Una acció passada de la plataforma per una Renda Garantida. / Renda Garantida RGC.

acn

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el reglament de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), que va ser aprovada pel Parlament el 20 de juliol del 2017. El reglament preveu que les famílies nombroses i les persones majors de 55 anys aturades de llarga durada puguin compatibilitzar la renda amb un contracte a temps parcial, com ja poden fer les famílies monoparentals. També serà compatible amb el treball intermitent, afavorint així les persones amb jornades molt reduïdes i de molt curta durada. El reglament també concreta, segons casuístiques concretes, les facilitats d’accés a la prestació per a les dones víctimes de violència masclista.

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha reconegut que el reglament "arriba tard" però ha defensat que ho fa "millorat" amb l'experiència aportada també durant aquests anys d'elaboració per part d'entitats i col·lectius afectats.

Pel que fa als contractes a temps parcial, es tindran en compte únicament els dies de cotització efectiva. En el cas que siguin discontinus, es computaran per mesos naturals amb caràcter acumulatiu. D’aquesta manera, no es perjudica els treballadors amb jornades molt reduïdes i de molt curta durada. A més, per beneficiar les persones amb contractes a temps complet de pocs dies de durada, aquests s’acumularan en fraccions de 60 dies per tal de no aplicar abans la incompatibilitat i, per tant, suspendre la prestació.

Facilitats d’accés per a les dones víctimes de violència masclista

El reglament també incorpora la situació i necessitats específiques de les dones víctimes de violència masclista i dels seus fills. Així, no computaran com a ingressos les prestacions econòmiques, públiques i privades, d’urgència per tenir la condició de víctima de violència masclista en els àmbits de la parella o la família. Únicament es tindran en compte per determinar el llindar econòmic els ingressos i les rendes individuals de cada dona.

A més, el reglament estableix que les dones víctimes de violència masclista en els àmbits de la parella o la família queden eximides del requisit de la residència continuada i efectiva a Catalunya durant els 24 mesos immediatament anteriors a la sol·licitud. I també es permet en aquests casos que hi hagi en una mateixa llar més d’una unitat familiar destinatària de la renda, durant un termini màxim d’un any, prorrogable a dos. Aquesta concurrència en una mateixa llar també es permet per a situacions d’emergència social, com ara l’acolliment provisional per part de familiars de persones aturades o desnonades.

El reglament també té en compte la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Per això, s’hi introdueixen els supòsits de possible violència, discriminació o maltractament i pressió psicològica per la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere a persones que, per les causes exposades, es troben en una situació susceptible de risc d’exclusió social.

El passat 1 d’abril, la prestació va entrar en la seva quarta i última fase d’implementació, que comporta un increment de la quantia fins al 100% de l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC). Actualment, hi ha 81.636 expedients de Renda garantida de ciutadania que corresponen a 127.711 persones beneficiàries, i la nòmina d’abril arriba gairebé als 31,5 milions d’euros.