Público
Público
l'emergència de la covid-19

Un estudi preliminar sobre la Covid-19 a l'atenció primària revela que la mortalitat arriba al 4%

Les dades també mostren que la taxa d'hospitalització està al voltant del 15% al cap d'un mes del diagnòstic. Es tracta d'un estudi únic al món perquè ha anat més enllà de les dades d'hospitals i UCI, ja que s'han analitzat més de 120.000 casos de persones amb simptomatologia atesos als CAP. 

Un tècnic de laboratori revisa una mostra de Remdesivir. REUTERS
Un tècnic de laboratori revisa una mostra de Remdesivir. REUTERS

acn

Un estudi preliminar sobre coronavirus a l'atenció primària revela que la mortalitat arriba al 4%, una dada que augmenta amb l'edat. La taxa d'hospitalització està al voltant del 15% al cap d'un mes del diagnòstic. Aquests són alguns dels resultats d'aquesta recerca, elaborada per l'Institut Català de la Salut, l'Institut per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) i la Universitat d'Oxford. S'han analitzat més de 120.000 casos de persones amb simptomatologia atesos en els CAP, convertint-se en un estudi únic al món perquè va més enllà de les dades d'hospitals i UCI.

Sis de cada 10 persones amb simptomatologia són dones però la mortalitat és més elevada en homes i persones d'edat avançada

Sis de cada 10 persones amb simptomatologia són dones, segons aquest estudi. Tot i així, la mortalitat és més elevada en homes, i també en persones d'edat avançada. Una de les hipòtesis dels investigadors és que les dones tenen un component de protecció, que podria explicar la seva taxa de mortalitat inferior tot i tenir les mateixes o més infeccions que els homes.

Les dades s’han obtingut del Sistema d’Informació per al Desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària, el SIDIAP, amb una base de dades de registres d’atenció primària de l’ICS que abasta més de 6 milions de persones. S’han creuat dades sobre les proves per detectar la covid-19 mitjançant PCR, les emergències hospitalàries i d’hospitalització, i registres de mortalitat. S’hi han inclòs tots els pacients majors de 15 anys diagnosticats entre el 15 de març i el 24 d'abril de 2020 (el 10 d'abril per als estudis de resultats).

En total, es van identificar 121.263 i 95.467 pacients amb covid-19 per a estudis de caracterització i de resultats, respectivament. Hi predominaven les dones (57,8%) i les persones entre els 45 i els 54 anys (20,2%). Es va trobar que 14.141, un 14,6%, van ser hospitalitzats al cap d'un mes després del diagnòstic, en un percentatge més alt en homes (19,2% enfront de l’11,3% de dones), i amb un major percentatge entre els pacients d’edat entre 75 i 84 anys. La letalitat total als 30 dies va ser del 4% de mitjana, i més alta en homes (4,8%) que en dones (3,4%), augmentant amb l'edat.