Público
Público

FACTURA DE LA LLUM Aquestes són les passes per treure-li partit al nou rebut de la llum

El dimarts entra en vigor la tarifa que estén els trams horaris a tots els consumidors i s'estableix la possibilitat de contractar dos nivells de potència, quelcom que obre la porta a estalviar fins a 130 euros l'any si els consums es desplacen a les fases barates

Cómo ahorrar con la nueva factura de la luz
Com estalviar amb la nova factura de la llum. PIXABAY

Dimarts que ve, 1 de juny, entra en vigor el nou format de tarifació de l'electricitat per franges horàries i nivells diferenciats de potència, una mesura que ha despertat expectatives d'abaratiment del rebut.

Les estimacions de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) apunten a la possibilitat d'aconseguir estalvis superiors als 110 euros anuals en alguns casos, encara que en altres casos es produiran encariments, mentre la generalització del sistema de franges temporals i de combinació de potències de manera voluntària obre la porta al consumidor per modificar els seus usos amb l'objectiu de pagar menys per la llum.

Els objectius declarats del nou sistema consisteixen a elevar fins al 75% el pes que té en el rebut l'energia, que ara només arriba al 30%, davant dels costos fixos, fomentar l'autoconsum i animar l'extensió del cotxe elèctric en facilitar la seva càrrega nocturna, a més d'implantar un format de factura més senzill i comprensible.

Aquestes són les principals claus del nou sistema de tarifació del subministrament d'electricitat:

En què consisteix?

Bàsicament, en implantar un esquema de franges horàries en el qual s'estableix un període de "vall" amb els preus més baixos entre la mitjanit i les vuit del matí de dilluns a divendres més els dissabtes, diumenges i festius d'àmbit estatal complets; un altre de "punta" amb els preus més cars de les deu del matí a les dues del migdia i de les sis de la tarda a les deu de la nit i, entre ells, és a dir, de vuit a deu del matí, de dos a sis de la tarda i de deu a dotze de la nit de dilluns a divendres laborables, un pla de càrrega intermèdia.

Aquestes franges horàries es combinen amb fins a dues assignacions diferents de potència per a la instal·lació que seran triades pel consumidor, una per a les fases de "punta" i de "pla" i una altra per a les de "vall".

I com queden els components del rebut?

També es modifica el sistema de càlcul dels anomenats "costos regulats" per passar a diferenciar entre "càrrecs" i "peatges". Els primers, que fixa el Miteco (Ministeri per a la Transició Ecològica), inclouen el finançament del desplegament de les renovables, el sobrecost de la producció d'energia a Canàries i Balears o l'anomenat dèficit de tarifa, i els segons, que estableix la CNMC, financen les xarxes de transport i de distribució de l'electricitat.

El que a partir d'ara es modifica en funció de la franja horària i de les potències contractades són aquests càrrecs i peatges, la qual cosa generarà més diferència de preu entre les fases de "punta" i de "vall" que les que s'apliquen ara als consumidors amb discriminació horària.

I això en què pot resultar beneficiós per al consumidor?

D'entrada, permet plantejar-se el trasllat de consums dels períodes "punta" als "pla" i "vall", especialment si es disposa d'electrodomèstics programables, i ajustar així la despesa.

Quan entra en vigor i a qui afecta?

El nou format comença a aplicar-se la mitjanit del dilluns, de manera automàtica per als 10,7 milions de consumidors que tenen tarifes PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor), el gruix dels quals (9,5 milions) no té ara tarifes amb discriminació horària, i no tant per als 16 milions que compren l'energia en el mercat lliure.

La comercialitzadora "ha d'adaptar el preu del contracte per incorporar la diferència de costos regulats" per als clients de mercat lliure, encara que per fer-ho pot optar (l'empresa, no l'usuari) entre "adaptar el preu del contracte als nous períodes d'energia i potència" o mantenir les condicions acordades en el contracte i aplicar-li "la diferència de costos que resultaria per al seu perfil de consum", assenyala la CNMC.

La companyia ha de "comunicar aquests canvis al consumidor amb la suficient antelació", encara que el més probable és que no comencin a produir-se fins que venci el contracte en vigor.

Com saber si es té tarifa PVPC o s'està al mercat lliure?

Si ho desconeix, pot buscar-ho en el seu contracte i en els seus rebuts de la llum o consultar-ho a l'empresa comercialitzadora.

Es poden modificar les franges horàries?

No, queden establertes per la nova normativa i no es poden canviar.

I les potències contractades?

Sí. Per a fer-ho cal dirigir-se a l'empresa comercialitzadora. Normalment la potència contractada pot modificar-se cada dotze mesos, si bé per facilitar l'adaptació al nou sistema el consumidor té la possibilitat de realitzar dos canvis gratuïts fins al 31 de maig de 2022 sempre que aquesta operació no requereixi el desplaçament d'un tècnic al domicili.

I com se sap quina potència es té contractada?

Mirant el contracte o el rebut, encara que també es pot accedir a les dades de consum i de potència al web de les empreses distribuïdores.

Aquest sistema resultarà beneficiós per a tots els consumidors?

No d'una manera directa, ja que això dependrà de com s'adapta al sistema i aprofita els seus avantatges. Segons les estimacions de la CNMC, "la facturació de peatges i càrrecs es reduirà per als consumidors que fins ara no tenien discriminació horària", i que són al voltant de 19 milions, mentre que augmentarà per als entorn de deu, la pràctica totalitat d'ells en el mercat lliure, que sí que disposaven de tarifes amb trams per hores i que, a conseqüència d'això, pagaven preus més baixos.

De quant serà aquesta reducció?

Els càlculs de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència apunten al fet que, per als consumidors que no tenien discriminació horària, la facturació de peatges i càrrecs es reduirà en uns 17 euros l'any per a potències de fins a 10 quilowatts i fins a 197 per a contractes de 10 a 15.

I com seran les pujades?

Per als que disposen ara de contractes de subministrament amb discriminació horària i potència de fins a 10 kw, aquests costos augmentaran en 24 euros per a aquells que operen amb dos trams i en 46 per als de tres, mentre que, per a potències de 10 a 15, les pujades respectives seran de 72 i de 110.

Quin és llavors el truc per estalviar?

El principal truc consisteix en desplaçar els consums fora del període "punta", ja que, segons els càlculs del regulador, el preu de l'energia resulta un 69% inferior durant el "pla" i un 95% menor en el de la "vall", mentre que el de la potència caurà també fins a un 95% entre els dos primers i el tercer.

Al mateix temps, evitar utilitzar diversos electrodomèstics de manera simultània redueix la necessitat de potència i permet rebaixar la contractada, la qual cosa també tira a la baixa del preu.

Hi ha més trucs?

Tot el que sigui racionalitzar l'ús de l'energia elèctrica ajuda a rebaixar la quantia dels rebuts, una cosa per a la qual existeix un ampli catàleg de recomanacions que inclou, entre altres mesures, l'ús d'electrodomèstics eficients i de baix consum, aprofitar la llum natural, apagar els aparells i llums quan no s'utilitzen, regular els termòstats o adequar la vestimenta a la meteorologia. L'IDAE (Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia) ofereix indicacions en funció de la font que s'utilitza.

Quants diners poden suposar aquests hàbits?

L'OCU (Organització de Consumidors i Usuaris), que recorda que "en una llar tipus, el 29% del consum es realitza en horari punta, el 26% en horari pla i un 45% en horària vall", estima que "desplaçar el consum dels principals electrodomèstics des de les hores punta fins a les hores pla o vall pot suposar 130 euros d'estalvi anual", mentre que "optimitzar la potència pot suposar un estalvi de 28", encara que això últim "dependrà de l'equipament de cada habitatge".

Per a aquestes llars estàndard, traslladar l'ús de la rentadora, l'assecadora i el rentavaixella del tram "punta" al "pla" pot suposar un estalvi anual de trenta euros que es dispara als 130 si es concentra en les nits i els caps de setmana. Per exemple, per a les cases que escalfen l'aigua amb termos elèctrics, assenyalen, "l'estalvi pot arribar als 234 euros si es pot fer el 100% del consum en hora vall, una cosa relativament senzilla que implica utilitzar rellotges programadors".

Què passa amb el cotxe elèctric?

Les estimacions del Miteco apunten al fet que la càrrega nocturna d'un cotxe elèctric pot arribar a suposar un estalvi de 300 euros al cap de l'any respecte a la recàrrega en els períodes de "punta" i de "pla".

Canviarà el format de la factura?

Sí. A partir del mes que ve, el rebut quedarà limitat a dues pàgines, diferenciarà el que es paga pels càrrecs i pels peatges, inclourà informació sobre les potències màximes que ha utilitzat el consumidor, per facilitar les decisions sobre futurs canvis, i "simplificarà el contingut per millorar la seva comprensió", assenyala el Miteco.

El nou format de la factura inclourà un codi QR que ha de dirigir al comparador d'ofertes d'energia de la web la CNMC, amb la finalitat de facilitar a l'usuari la cerca d'"alternatives contractuals avantatjoses".

El nou sistema modifica el preu de l'energia?

No. Inclou canvis que afectaran el preu final que paga l'usuari per l'aplicació dels càrrecs i els peatges, però no altera l'actual sistema de subhastes amb el qual a vegades es dispara el preu de l'electricitat ni tampoc porta canvis a la bossa d'impostos, que continuarà contemplant un tribut energètic del 5,112% i un IVA del 21%.