Público
Público
ECONOMIA

La recaptació dels impostos propis de la Generalitat s'ha enfonsat un 10,5% fins l'agost

L'increment excepcional de les bestretes i de la liquidació del model de finançament autonòmic i l'ingrés del primer tram del Fons Covid permeten, però, que els ingressos del Govern hagin augmentat durant els primers vuit mesos de 2020. La caiguda fiscal és significativa en tributs com transmissions patrimonials, sobre el joc o la taxa turística. 

Imagen del interior de una oficina de la Agència Tributària de Catalunya. GENERALITAT DE CATALUNYA
Interior d'una oficina de l'Agència Tributària de Catalunya. GENERALITAT DE CATALUNYA

La caiguda de l'activitat econòmica provocada per la pandèmia del coronavirus té un impacte directe a les hisendes públiques, que veuen disminuir els ingressos fiscals. La Generalitat no n'és una excepció, ja que els tributs propis han reportat fins al 31 d'agost un 10,5% menys d'ingressos que durant el mateix període de l'any passat, segons l'últim Informe Mensual d'Execució del Pressupost elaborat pel Departament d'Economia. La caiguda és especialment significativa en els tributs sobre el joc, el cànon de l'aigua i els impostos sobre les transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Tot i que pugui semblar paradoxal, els ingressos no financers de la Generalitat s'han incrementat un 14,6% durant els dos primers terços de l'any, fins assolir els 19.843 milions d'euros, 2.534 més que els vuit mesos inicials del 2019. L'explicació no es troba precisament en una millora de la recaptació fiscal ordinària, sinó en l'ingrés del tram 1 de l'estatal Fons Covid (1.246 milions), creat per finançar les necessitats pressupostàries derivades de la crisi sanitària; i en els creixements excepcionals de les bestretes del model de finançament autonòmic -de moment 1.200 milions més, un 10%, conseqüència de l'actualització a l'alça decretada al març per afrontar també la pandèmia-, i de la liquidació del model de finançament, que correspon al 2018 i ha estat un 75,9% més elevada (922 milions).

En canvi, els tributs propis de la Generalitat sí que reflecteixen molt millor l'evolució de l'activitat econòmica, amb una caiguda de la recaptació fins l'agost del 10,5%. El que afecta més la hisenda catalana són els gairebé 190 milions menys que s'han ingressat amb els impostos sobre les transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, el que suposa una baixada del 19,4% perquè la situació econòmica ha impactat de ple en la compravenda d'immobles. Els tributs sobre el joc han passat d'aportar gairebé 145 milions de gener a agost del 2019 a només 83,1 enguany, un 42,4% per sota. En aquest sector, penalitzat també pel tancament de casinos durant força setmanes, no s'assoliran els 252,2 milions que contemplava recaptar el pressupost.

L'impost sobre el patrimoni augmenta la recaptació, una excepció en què la norma és la caiguda d'ingressos

L'impost sobre determinats mitjans de transport experimenta una caiguda recaptatòria del 60,4%, que en xifres absolutes es tradueix en gairebé 45 milions per a les arques de la Generalitat. Si en algun àmbit es nota l'efecte de la pandèmia és en el turístic, de manera que és lògic que la davallada d'ingressos sigui especialment important en l'impost sobre les estades en establiments turístics. Fins el 31 d'agost, tot just ha recaptat 1,9 milions, un 91,7% menys que l'any anterior i és evident que no s'assoliran ni de bon tros els 73,9 milions pressupostats. Sense gairebé turistes, l'impost s'ha enfonsat.

També cau, tot i que molt menys, l'impost sobre successions i donacions, amb 5,7 milions menys per un total 345,5 recaptats (cau l'1,6%). L'impost sobre els habitatges buits recapta 2,9 milions menys (una davallada de quasi el 25%). Segons l'informe d'Economia, la raó és que hi ha menys estoc de pisos en aquesta situació i que també s'ha produït un "increment de les operacions de transmissió d’actius immobiliaris cap als fons d’inversió, que interromp el termini de desocupació fixat per la llei. El contrast arriba amb l'impost sobre el patrimoni, que a tancament d'agost ha recollit 569,9 milions, el que suposa 53,3 més (un creixement del 10,3%) que un any enrere.