Público
Público

El BBVA veu l'exportació com a motor de Catalunya

Un informe preveu una correcció a la baixa de la demanda interna

PÚBLIC

La recuperació de l'economia catalana durant el primer trimestre del 2010 pot quedar frenada per l'efecte de la retirada de les mesures d'estímul fiscal i l'augment de l'IVA. Les taxes de creixement s'han situat en el 0,4% i s'han prolongat fins al segon trimestre, cosa que dóna a entendre que comencen a superar-se els efectes de la crisi. Davant una possible correcció de la demanda interna, l'exportació apareix com el motor de l'economia. Totes aquestes consideracions estan incloses dins l'informe del BBVA Research sobre la situació a Catalunya, que considera que la condició més oberta de Catalunya 'es con­verteix en motor de creixement a través de les exportacions i el turisme'.

Seran doncs aquests sectors els responsables de l'impuls de l'activitat industrial catalana, tal com estima l'informe.

Malgrat tot, per aquest any el centre d'estudis del BBVA preveu una contracció de l'economia catalana del 0,4%, i no serà fins al 2011 quan preveu que es recuperin taxes de creixement properes a l'1%.

Un dels motius de la millora del consum en el primer trimestre es troba en l'avançament de les compres per l'anunciat augment de l'IVA, que comença a aplicar-se aquest mes de juliol, que suposa l'inici de la contracció. L'atur tampoc ajuda a augmentar el consum ni la inversió de les famílies, assenyala l'estudi. Tot i la previsible reculada del consum, Domènech va considerar totalment necessari l'ajust de la despesa que estan realitzant les administracions.

L'impacte de la recessió sobre l'activitat industrial, exportadora i turística, i la disminució de les exportacions de béns, activitats amb més incidència sobre el PIB a Catalunya, ha fet que el 2009 l'economia catalana experimentés una caiguda més gran.

No obstant això, els mateixos factors 'semblen convertir-se en el principal punt de suport de cara al futur, i s'observa una recuperació de l'activitat tant al sector industrial com als serveis, on destaca el turisme'. Per aquest motiu, mentre que per a Espanya es preveu un creixement del 0,7% el 2011, a Catalunya s'estima que serà superior, en concret de l'1,1%.

El fet que el principal mercat de Catalunya sigui la resta de països europeus (engloben el 70% del total de les exportacions) fa que el canvi entre euro i dòlar no l'afecti.

A Europa, França, Por­tu­gal, Itàlia, Alemanya i el Regne Unit són les primeres destinacions del flux comercial. Fora d'Europa, destaquen el Marroc, els Estats Units, Mèxic, l'Argentina i el Brasil. A la resta del món, el comerç es dirigeix bàsicament a la Xina, el Magrib i el Japó. Mentre que aquest últim país cada vegada perd més pes, el de la Xina s'ha triplicat com a destinació de les exportacions catalanes.

La importància del sector exterior català també està en l'exportació de serveis i el turisme. Tot i això, 'depenent de com es concretin les mesures estructurals i de com evolucionin els mercats internacionals, podria produir-se una millora sensible de les dades', va explicar ahir el director de l'informe, Rafael Domènech, que va qualificar l'economia catalana de 'més sostinguda i intensa'.

Más noticias