Público
Público

Gairebé un de cada quatre catalans es troba en risc de pobresa o exclusió social

Suposa una lleugera caiguda respecte un any enrere, però la realitat és que el risc augmenta en totes les edats excepte en la població de 65 anys i més. Al voltant de la meitat dels ciutadans declaren que tenen dificultats per arribar a finals de mes

27/11/2023 - Recollida d'aliments en l'edició del Gran Recapte de 2023.
Recollida d'aliments en l'edició del Gran Recapte de 2023. Gemma Sánchez / ACN

Gairebé un de cada quatre catalans es troba en risc de pobresa o exclusió social, segons els resultats de l'Enquesta de condicions de vida 2023, que ha presentat aquest dilluns l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). En concret, la taxa AROPE se situa en el 24,4%, tres dècimes menys que un any enrere. Aquest indicador és un estàndard europeu que mesura la pobresa relativa a partir del nombre de persones en risc de pobresa o amb privació material i social severa o amb baixa intensitat en el treball.

Es tracta del nivell més baix des de la pandèmia de Covid-19, però el 2019 estava al 23,6%, vuit dècimes per sota. La millora de la situació, però, no és compartida en els tots els grups socials. De fet, només cau en la població de 65 anys o més, ja que passa del 19,6% del 2022 al 16,2% del 2023. En canvi, entre els menors de 16 anys arriba al terç de la població (33,1%), després d'experimentar un creixement de sis dècimes, i entre els 16 i els 64 anys la taxa AROPE és del 24,7%, quatre dècimes més.

El risc de pobresa o exclusió social és més elevat entre les dones (25,9%), que entre els homes (22,8%) i es dispara clarament entre la població de nacionalitat estrangera (48,0%) en comparació amb les persones de nacionalitat espanyola (19,2%). Així mateix també és molt més elevada entre les persones aturades (55,6%), que entre les que tenen feina (16,3%).

En global, la reducció de la taxa AROPE s'explica sobretot per la caiguda de la taxa de risc de pobresa, que passa del 19,9% al 18,0%. També baixa el volum de població amb baixa intensitat del treball (6,6%, dues dècimes menys), mentre que creix el volum de persones que viuen en situació de privació material i social severa (8,9%, nou dècimes més).

Temperatura de la llar

L'enquesta també aborda altres qüestions que retraten la situació de pobresa i precarietat que pateix un volum significatiu de la població catalana. Així, més d'un terç -el 36,1%- afirma que no té la capacitat d'assumir despeses imprevistes de 800 euros, el que suposa 1,3 punts més que un any enrere. A més a més, un de cada cinc catalans, el 20%, declaren no poder mantenir la llar a una temperatura adequada. A més a més, gairebé tres de cada 10 (29,8%) no es poden permetre una setmana de vacances a l'any.

En contrast, una mica més de la meitat dels catalans (53,1%) declaren que poden arribar amb facilitat a final de mes, mentre que el 46,5% afirmen el contrari. Curiosament, els principals creixements es donen entre els que declaren que ho poden fer amb "molta facilitat" -del 2,7% al 3,2%- i els que ho fan "amb molta dificultat" -del 8,0% al 9,2%-.

Finalment, l'enquesta situa els ingressos mitjans nets de les llars catalanes en 38.888 euros el 2022, mentre que per persona són de 15.830 euros, el que suposa un augment del 7,5% i del 7,7% respectivament, respecte de l’any anterior. També hi ha hagut una lleugera reducció de la desigualtat social, de manera que l'indicador S80/S20 és de 5, quan fa un any era de 5,1. Això significa, que els ingressos del 20% de les llars amb majors rendes són cinc vegades superiors als de les del 20% que en tenen menys. I l'índex Gini també cau una dècima, del 30,0% al 29,9% -0% indicaria màxima igualtat-.

¿Te ha resultado interesante esta noticia?