Público
Público

S’obre el procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

L’objectiu és comptar amb tothom per construir una estratègia compartida que ens permeti donar resposta als reptes de competitivitat, ocupació i qualitat de vida de la Catalunya del futur

Sincrotró ALBA (Cerdanyola del Vallès - Barcelona)

Contingut patrocinat

Catalunya destaca, des de sempre, per la seva creativitat i emprenedoria. Els seus moments més àlgids en la història han correspost a moments en què el talent i l’enginy s’han unit per superar etapes de profunds canvis socials i econòmics. Així, a finals del primer terç del segle XIX, Catalunya va ser l’únic país del sud d’Europa que es va incorporar de ple a la Revolució Industrial sense tenir recursos naturals. Però ho va fer possible gràcies al seu tarannà innovador i al seu capital humà. 

Centro de Regulación Genómica (CRG)

Centre de Regulació Genòmica (CRG)

Avui som a les portes d’un nou canvi històric pel que fa al model de societat i el tipus d’economia que ens cal adoptar per garantir el benestar de les futures generacions. En el nou entorn de la indústria 4.0 som davant una transformació global que no només afecta al model productiu i les nostres empreses sinó també totes les entitats generadores de coneixement: universitats, centres de recerca, parcs científics i tecnològics, hospitals, etc. 

Situats en aquesta nova cruïlla que marcarà el nostre futur, pertànyer o no al conjunt de societats avançades líders en innovació depèn exclusivament de la voluntat de prioritzar el coneixement propi en la base de totes les estratègies de país.

Per fer front a aquest nou repte, el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) és l’instrument que el Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement, ha creat per impulsar una estratègia compartida entre l’àmbit de l’educació superior, la recerca i la innovació, l’economia productiva i tots els agents polítics i socials per construir la Catalunya del futur. 

Creem una nova generació de coneixement col·lectiu

Amb la finalitat d’aconseguir que el nou coneixement que generem s’incorpori de manera ràpida i efectiva al nostre sistema productiu, el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) apel·la a tot els agents implicats per participar en el procés de debat i reflexió que ha de dibuixar les seves línies mestres. El PN@SC vol, així, recollir les propostes de tots els actors clau de l’ecosistema de coneixement i de la ciutadania en general. 

Sincrotrón ALBA (Cerdanyola del Vallès - Barcelona)

Sincrotrón ALBA (Cerdanyola del Vallès - Barcelona)

Tothom és interpel·lat per mirar de bastir una economia que ha de garantir el progrés i benestar dels nostres fills i filles. Catalunya serà un país més pròsper, just i lliure si és capaç de transformar tota l’energia creativa i el talent de què disposa en coneixement. Els països més desenvolupats són aquells que saben estimular i generar coneixement propi com a font de riquesa. Perquè el coneixement és el que defineix la qualitat de vida d’una societat. 

Per què fem un procés participatiu?

Cal construir col·lectivament aquest gran acord de país i, per aquesta raó, el procés participatiu del PN@SC, vol incorporar l’experiència i les sensibilitats existents més enllà de les institucions i les personalitats reconegudes –que ja estan representades en l’estructura presencial del PN@SC– de manera que construïm la societat del coneixement amb el conjunt de la societat civil catalana.

Com participar en el PN@SC

Per facilitar la participació de tothom en el procés d’elaboració del Pacte establim un diàleg gràcies a les dinàmiques online de participació oberta, combinades amb sessions i jornades presencials. 

Pàgina d'inici del web participa.gencat.cat

Pàgina d'inici del web participa.gencat.cat

Així a través del portal participa.gencat.cat es podran fer aportacions en línia. Pel que fa a la participació presencial, s'articularà en dotze sessions arreu de Catalunya per debatre i rebre aportacions al voltant dels eixos proposats. Cada sessió durarà unes dues hores i mitja. aquest mateix mes de setembre s’obriran les inscripcions en el portal de participació ciutadana. 

Hi haurà cinc sessions a la vegueria de Barcelona al voltant del talent, l’economia i el finançament, la innovació i la transferència de coneixement, la recerca i les infraestructures, i la conformació global de l’educació superior. També hi haurà una sessió a cadascuna de la resta de vegueries: Alt Pirineu, Camp de Tarragona, Girona, Central, Lleida, Terres de l’Ebre i Penedès.

Captura de la pàgina

Captura de la pàgina

Un cop recollides les aportacions del procés participatiu, la Taula Permanent del Pacte, el seu òrgan de direcció i coordinació, les analitzarà i les incorporarà, si s’escau, en el document final de mesures i accions que elevarà al Govern de la Generalitat i, posteriorment, al Parlament. 

Més informació a: https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement