Público
Público

El 61% dels barcelonins es confessen víctimes de la crisi

Els ciutadans veuen empitjorar la gestió dels serveis socials en el moment en què més s'agreuja la crisi  

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

L'evolució de la crisi econòmica que va esclatar l'any 2008 viu en l'actualitat els seus moments més cruents. Ho demostra el fet que el 61,4% dels ciutadans de Barcelona afirmen que la situació econòmica de la seva família ha empitjorat en el darrer any, per un escàs 7% de casos en els quals ha anat a millor. Així ho reflecteix el darrer Baròmetre Semestral de Barcelona, presentat ahir pel govern municipal.

Aquest fet duu els barcelonins a situar l'atur i les condicions de treball com el principal problema de la ciutat així ho van assenyalar el 31,1% dels enquestats, a molta distància de la inseguretat, segona amb el 15% dels vots. La preocupació per la situació laboral guanya d'aquesta manera distància sobre la problemàtica que tradicionalment havien assenyalat més els barcelonins, l'esmentada inseguretat. En aquest sentit, l'actual distància de 15 punts era només de 3 al principi del 2010, i la tendència es revertia en les dades del 2009, quan els problemes de seguretat dominaven el rànquing de la preocupació ciutadana.

El 31,1% dels enquestats creuen que l'atur és el gran maldecap a la ciutat

En preguntar pels casos personals, la crisi es mostra més punyent. La situació econòmica i l'atur són el problema que més afecta el 44% dels barcelonins, mentre que la inseguretat cau en aquest capítol fins al 6,6%. 'El que era una tendència ha quedat arrelat com el principal problema per als ciutadans', va indicar ahir el primer tinent d'alcalde, Joaquim Forn.

El darrer baròmetre, basat en una enquesta realitzada a mitjan mes de desembre passat a 800 ciutadans, situa els problemes econòmics com el tercer problema més greu de la capital catalana, amb un 9,3%, seguit de les problemàtiques relacionades amb la immigració, amb un 5,5%, i la neteja, amb un 5,4%.

L'escenari que reflecteixen aquestes dades ajuda a entendre que gairebé un 80% dels enquestats consideren que la situació econòmica actual de la ciutat és dolenta o molt dolenta, uns percentatges que s'eleven en valorar la situació econòmica a Catalunya fins al 85,4%, i que encara creixen més si el radi s'amplia al conjunt de l'Estat, amb un 92,5% de les respostes.

Gairebé dos terços de la població han vist empitjorar l'economia familiar

A més, la majoria dels barcelonins opinen que el panorama anirà a pitjor, tot i les mesures polítiques que s'estan prenent en els darrers mesos. Un 46,3% creuen que, malgrat els ajustos, la situació econòmica estarà pitjor en aquest 2012, per un 34% que considera que millorarà. D'altra banda, dos terços dels enquestats auguren un futur similar per al mercat laboral, i estan convençuts que el nombre d'aturats encara no ha tocat sostre.

Per millorar la situació econòmica, més del 90% dels ciutadans aposten, en aquest ordre, per millorar l'educació i la formació professional, usar l'energia de forma més eficient, agilitar els tràmits per a la creació d'empreses i invertir en recerca i innovació. A més, el 88% dels enquestats està d'acord a augmentar el control sobre el mercat financer, encara que el marge de maniobra de l'Ajuntament en aquest sentit és limitat.

Forn: 'El que era una tendència ha arrelat com el problema principal'

En la complicada conjuntura econòmica que dibuixen les dades, els barcelonins creuen que els serveis socials de la ciutat, encarregats d'atendre les persones que han quedat en situació de més vulnerabilitat, han empitjorat en l'últim any. Així ho mostra l'Enquesta de Serveis Municipals 2011, realitzada entre setembre i novembre de l'any passat a 6.000 ciutadans. La seva valoració és la que registra un descens més pronunciat del conjunt de serveis municipals i, per primer cop, el nombre d'enquestats que creuen que els serveis socials han empitjorat supera aquells que opinen que han millorat. Tot i això, els serveis socials aproven, amb una nota de 5,8 sobre 10.

Els ciutadans donen la puntuació més alta a les biblioteques municipals, com ja passava els últims anys, amb un 7,5. En segon lloc se situa el metro, amb un 7,3, i el segueixen els mercats i la recollida d'escombraries, amb un 7. En l'altre extrem, els barcelonins suspenen la seguretat ciutadana al conjunt de la ciutat amb una valoració de 4,8, la mateixa que li atorguen a la circulació. En la darrera posició apareixen el soroll, amb un 4,7, i l'aparcament, amb un 3,2.

'Som conscients que la seguretat és un dels problemes més intensos de Barcelona', va reconèixer Forn. El primer tinent d'alcalde va aclarir que el consistori ha fet un esforç 'important' en aquest capítol, i que esperen que els resultats d'aquesta feina 'acabaran arribant'. 'Hi ha hagut una disminució important dels delictes i hem fet un gran esforç en el desplegament de la Guàrdia Urbana i en la seva coordinació amb els Mossos d'Esquadra', va mantenir Forn.

Pel que fa a la satisfacció dels barcelonins de viure a la seva ciutat, aquesta es manté en els nivells en què es trobava en anys anteriors, amb una puntuació de 7,5. En aquest apartat, tots els districtes aproven, amb notes que oscil·len entre el 6,9 de Ciutat Vella i el 8 de les Corts. 'Estem satisfets amb aquestes valoracions, i ens serveixen per continuar treballant en la prioritat de la ciutat: la reactivació econòmica i la creació de llocs de treball', va concloure Forn.