Público
Público

Els bancs hauran de tornar tot el cobrat de més per les clàusules sòl

Gairebé tres milions de ciutadans de l'Estat espanyol es poden veure beneficiats per aquesta sentència, ja que van pagar de més una mitjana d'entre 3.000 i 6.000 euros per aquestes clàusules abusives bancàries. El TJUE considera que la jurisprudència del Suprem és incompatible amb el Dret europeu.

Pisos

JULIA PÉREZ

MADRID.- El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha emparat els consumidors espanyols davant de les clàusules abusives en els contractes hipotecaris i ha resolt que la devolució de les clàusules sòl s'ha de fer des que es van signar i no des de maig de 2013 que és la data que el Tribunal Suprem pretenia fixar la frontera per motius macroeconòmics. El tribunal europeu ha dictat una sentència inapel·lable en la qual els consumidors han de rebre els diners pagats de més des de l'inici de la signatura dels contractes.

El TJUE no valora si les clàusules sòl són abusives de per si, sinó que resol la disputa sobre la data des de la qual aquest diners van ser cobrats de manera indeguda i tanca la qüestió: els diners que els bancs van cobrar de més ha de ser retornats des de l'inici del contracte, en el cas que un tribunal espanyol les declari abusives en un contracte concret.

"La jurisprudència espanyola que limita en el temps els efectes de la declaració de nul·litat de les clàusules sòl contingudes en els contractes de préstec hipotecari a Espanya és incompatible amb el Dret de la Unió", sosté el TJUE. "Tal limitació dóna lloc a una protecció dels consumidors incompleta i insuficient, per la qual cosa no constitueix un mitjà adequat i eficaç perquè cessi l'ús de les clàusules abusives"

El Tribunal Suprem va dictar una sentència el 9 de maig de 2013 en la que reconeixia la retroactivitat de les clàusules sòl, però només a partir de la seva resolució. Fins i tot va dictar sentències posteriors on pretenia marcar el camí a les audiències provincials, ja que diverses d'elles seguien dictant resolucions contràries al seu criteri. Aquesta situació va portar al fet que el jutjat del Mercantil de Granada i l'Audiència Provincial d'Alacant plantegessin qüestions prejudicials al TJUE sobre diversos contractes amb clàusules sòl signats per particulars amb el BBVA, Banc Popular i Cajasur.