Público
Público
ministeri d'universitats

Les universitats estaran obligades a tenir un registre salarial per garantir la igualtat de gènere

El Ministeri d'Universitats ha dissenyat la seva estratègia programàtica amb grans objectius com la reducció dels preus públics fins a arribar a la gratuïtat o la promoció de la recerca.

El ministro de Universidades, Manuel Castells.
El ministre d'Universitats, Manuel Castells. Ministerio de Universidades

beatriz asuar gallego

El Ministeri d'Universitats ha dissenyat la seva estratègia programàtica durant el mes de gener després de parlar amb "diferents agents". Un document que és un "diagnòstic" de la situació al mateix temps que "un marc polític sobre el qual mirar al sistema universitari", segons expliquen des de l'equip del ministre Manuel Castells. El document recull novetats com la futura obligatorietat de les universitats de comptar amb un registre salarial per corregir la bretxa de gènere o protocols contra l'assetjament sexual així com una reducció gradual dels preus públics fins a arribar a la gratuïtat de les matrícules.

Per complir amb tots els objectius, es destaca que és imprescindible incrementar el finançament del sistema universitari amb l'objectiu que a curt termini es compensi "la pèrdua de recursos de les universitats en l'última dècada, xifrada en més d'un 20%". Públic ha tingut accés al document complet del Ministeri d'Universitats i aquestes són les claus de les línies mestres.

Paquet de mesures per a una Universitat equitativa

Diverses mesures estan destinades a aconseguir una "Universitat equitativa". Per això, s'avança l'"obligatorietat de les universitats de disposar un registre salarial i de dur a terme mesures de correcció per a la possible bretxa salarial per raó de gènere" així com la "promoció de polítiques actives i obligatorietat de comptar amb protocols d'actuació contra qualsevol forma d'assetjament per part de les universitats".

També es promou la dotació de suficients recursos humans i econòmics a les Unitats d'igualtat de gènere i Unitats antidiscriminació, la implantació de mesures que afavoreixin la presència equilibrada de dones i homes en els llocs de decisió, figures de contractació del personal docent i investigador o del personal d'administració i serveis i mesures per impulsar la corresponsabilitat de les cures dels familiars per als treballadors de la universitat.

Segons les últimes dades del Ministeri d'Educació, en el curs 2017 - 2018 hi havia 51.331 dones docents en les universitats espanyoles, un 41,85% del professorat total. Aquesta presència ha anat augmentant amb els anys ja que en 2007 suposaven el 36,4%.

Universitat gratuïta

L'objectiu és que l'accés a les Universitats sigui completament gratuït. Per això, es vol reduir els preus públics de manera gradual "en funció dels recursos que es posin a la disposició de les Universitats públiques". Al mateix temps, es vol prosseguir amb les millores respecte a l'accés a beques. "És necessari que l'Estat proporcioni beques suficients en número i quantia, considerant l'obtenció d'una beca com a dret subjectiu perquè qualsevol persona pugui accedir a la Universitat amb independència dels seus recursos econòmics", resa el text.

Els canvis més grans del Ministeri d'Universitats en el temps que va de legislatura han tingut a veure amb això. Al juliol el Consell de Ministres va aprovar el reial decret pel qual incrementava en un 22%, fins als 1.900 milions, les partides dedicades a beques i ajudes a l'estudi per al curs 2020-2021. A més, es va eliminar el requisit acadèmic per tenir accés a les beques. Castells i les comunitats també van aprovar al maig posar un límit màxim als preus universitaris el 2022, la qual cosa implica que les primeres matrícules en la majoria de les comunitats hauran de baixar.

Promoció de la recerca

"Sense recerca no hi ha Universitat, hi ha centre d'estudis superiors", diu el text per argumentar un paquet de mesures que tenen com a objectiu promoure la recerca científica "en totes les seves branques". Per això, el Ministeri d'Universitats es compromet amb la "promoció del professorat en funció de la seva recerca, a més de l'avaluació sobre la base de la seva docència" i que el professorat ha de disposar "de temps suficient per a la recerca en el marc de la seva jornada laboral".

També es volen enfortir els programes de doctorat amb "integració dels doctorands i les doctorandes en projectes de recerca juntament amb el seu professorat, dotació pressupostària a la recerca mitjançant programes de beques predoctorals i postdoctorals així com beques de mobilitat nacional i internacional i d'infraestructura científica i tecnològica constantment renovada, incloent-hi laboratoris, biblioteques, bases de dades i xarxes de connectivitat".

Implantació d'"universitats virtuals"

En l'apartat d'"Universitat al servei de la societat" es fa un repàs de claus que es volen incorporar com un compromís amb la transició ecològica amb l'objectiu que els campus siguin "prototips de sostenibilitat", foment de la "cohesió social amb el territori" o foment de la "salut pública" afavorint la "pràctica de l'esport i l'educació física com a activitat troncal en totes les àrees de coneixement.

També es vol que la Universitat sigui "motor de la transició digital" i això passa per la "digitalització en tots els ensenyaments", la "implantació d'universitats virtuals i/o basades en un model híbrid o semipresencial" i "formació de professorat i estudiantat en competències digitals".

Desenvolupament econòmic i especialització de campus

D'altra banda, es vol contribuir al desenvolupament econòmic i a la creació d'ocupació de qualitat des de la Universitat a través de la col·laboració amb empreses amb projectes de recerca –assegurant la independència acadèmica de la col·laboració i la distribució equitativa de patents i beneficis resultants de la col·laboració–, mitjançant col·laboració en pràctiques d'ensenyament amb la participació de professionals en l'ensenyament com el professorat associat, programes conjunts d'especialització professional segons l'evolució del mercat laboral i programes de beques finançats per empreses sota estricte control acadèmic per part de les universitats.

En aquest sentit, també es vol fomentar una "certa especialització en aquells estudis o camps científics en què cada universitat concentri recursos acadèmics que responguin a les necessitats econòmiques, socials i formatives del territori". L'objectiu és que s'aconsegueixi aconseguir nivells d'excel·lència internacionalment homologables.

Reforçar la figura del Defensor Universitari

Una altra clau és reforçar la figura del Defensor Universitari "dotant a la seva oficina de mitjans suficients" per a la seva tasca i assegurar el compliment de principis de les institucions com la llibertat d'expressió. A més, s'indica que "la convivència haurà de ser objecte de regulació específica" i que "les activitats culturals públiques, obertes a tots, han de considerar-se com a part essencial del programa de les universitats".

Sistema de participació plasmat en els estatuts propis

Finalment, es vol promoure un "sistema de participació del professorat, estudiantat i personal d'administració i serveis (PAS)" com a "principi bàsic" de la governança autònoma de cada universitat. Aquests sistemes i principis s'hauran de plasmar en Estatuts propis de cada Universitat.