Público
Público

Els matrimonis catòlics segueixen en retrocés

Els oficis religiosos cauen un 13% en només un any

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

El total de matrimonis celebrats a Catalunya durant l'any passat va disminuir un 1,2% respecte al 2009. Dels 27.178 casaments, però, gairebé tres quartes parts van correspondre a cerimònies civils 20.267, mentre que el nombre de matrimonis catòlics va caure un 13% fins a situar-se en els 5.879 oficis. Per primer cop, també van caure els casaments mixtos de nacionals amb estrangers, mentre que l'edat dels nuvis continua creixent i es va situar en una mitjana de 32,7 anys per als homes i en 31,5 anys per a les dones.

El nombre d'unions en les quals participava alguna persona d'origen estranger també va descendir, per primera vegada els últims anys, fet que podria tenir relació amb la marxa d'algunes persones immigrants a causa de la crisi. Els 6.152 matrimonis mixtos celebrats el 2010 van ser un 2,2% inferiors als de l'any anterior, i també van baixar un 6,8% les 1.763 unions en què els dos contraents eren estrangers.

Actualment, el 70% dels matrimonis són entre persones de nacionalitat espanyola, el 7% són de cònjuges estrangers i un 23% són matrimonis mixtos, dels quals els que més abunden són entre un home espanyol i una dona estrangera.

Potser també per la crisi, l'edat dels nuvis que opten al seu primer matrimoni continua creixent, i ja s'ha situat en una edat mitjana de 32,7 anys per als homes i en 31,5 per a les dones. En l'últim decenni, a Catalunya, els augments de les edats mitjanes del primer matrimoni han estat de 2,9 anys per als homes i de 3,7 anys per a les dones.

Pel que fa als matrimonis homosexuals, es van produir 882 enllaços entre persones del mateix sexe un 1% menys que el 2009, pels 26.296 d'unions entre home i dona. Dels casaments homosexuals, els formats per homes van representar el 63%, mentre que els matrimonis entre dones van ser el 37%.

Durant el 2010 també van disminuir un 2,7 % els matrimonis celebrats amb contraents solters, fet que s'explica per la tendència dels últims anys de creixement de matrimonis en segones núpcies com a conseqüència d'una prèvia viduïtat o divorci d'un dels cònjuges. El 2010 les segones núpcies van representar el 28,7% del total de matrimonis.

Una altra curiositat que es desprèn de les últimes dades difoses per l'Idescat és que només en tres de cada deu matrimonis les dones són més grans que els seus marits. Les unions més freqüents són aquelles on l'home té més edat que la dona 57,9 %, però amb una tendència decreixent, ja que l'any 2000 representaven un 66,6 % de les unions.

Les estadístiques també revelen que el 66% dels matrimonis se celebren entre el maig i l'octubre, i que són els mesos de juliol (4.070 matrimonis) i setembre (3.450) els de més freqüència. El major descens de casaments es va registrar a les comarques gironines i al Camp de Tarragona, prop del 6%.