Público
Público
contaminació

La reducció de mobilitat durant el 2020 fa que la majoria dels contaminants de l'aire se situin per sota dels màxims permesos

La qualitat atmosfèrica ha estat bona degut a les restriccions però també a plans per reduir els contaminants i les emissions en sectors com el transport i la indústria.

Una caseta de recollida de dades de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona, al poble de Puigdelfí, al Tarragonès.
Una caseta de recollida de dades de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona, al poble de Puigdelfí, al Tarragonès. Núria Torres / ACN

La qualitat de l'aire a Catalunya el 2020 ha estat bona. La reducció de la mobilitat degut a les restriccions per la pandèmia ha fet que la majoria de contaminants de l'aire s'hagin situat per sota dels màxims permesos. Així ho indica l'informe anual que analitza les dades recollides pels equips automàtics de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) arreu del territori. A més de les restriccions, els bons resultats s'associen també a plans per reduir els contaminants i les emissions en sectors com el transport i la indústria.

Els bons resultats s'associen també a plans per reduir els contaminants i les emissions en sectors com el transport i la indústria

Segons les dades obtingudes durant el 2020, el diòxid de nitrogen, les partícules PM10, les partícules PM2.5, el benzè, el clor, el diòxid de sofre i el monòxid de carboni mostren nivells de concentració que compleixen els objectius de qualitat de l'aire de la normativa, i tenen nivells que es troben per sota dels màxims permesos.

En total, la xarxa de vigilància disposa de punts de mesura en 75 municipis d'arreu de Catalunya i genera 35,6 milions de dades automàtiques. L'informe detalla les dades registrades en diferents zones de Catalunya però ho fa amb mitjanes anuals, per això és difícil veure fins a quin punt la millora es pot associar a la reducció del trànsit i la mobilitat en general o també a altres causes.

Tot i que la gran majoria de contaminants han complert els nivells permesos, dos han presentat algun incompliment: el sulfur d'hidrogen (H2S) i l'ozó troposfèric (O3). En el primer cas s'han produït dues superacions al Camp de Tarragona, mentre que en el cas del O3 s'han superat els llindars en vuit ocasions a sis dels 52 punts de mesurament. També s'han produït superacions del valor objectiu per a la protecció de la salut de les persones en tres dels 51 punts de mesurament que ha afectat a dues zones, la Plana de Vic i el Prepirineu, i del valor objectiu per a la protecció de la vegetació en nou dels 28 punts de mesurament. Tot i això, les dades es situen per sota la mitjana d'anys anteriors.

Tres episodis de contaminació

L'avaluació també recull que durant el 2020 s'han donat tres episodis de contaminació. Es tracta sobretot d'episodis relacionats amb la intrusió de pols africana. El primer es va produir entre el 23 i el 27 de gener i el segon, entre el 22 i el 24 d’octubre. El tercer episodi va ser entre el 15 i el 16 de desembre, per una situació meteorològica d'estabilitat atmosfèrica, que va afavorir que els nivells de partícules fossin elevats a la Zona de Protecció Especial i es donessin les condicions per fer un avís preventiu.